Home > Vacatures > Ziekenhuisapohteker- Titularis gezocht regio Brugge

Ziekenhuisapohteker- Titularis gezocht regio Brugge

Situering:
Het PZ Onzelievevrouw in Brugge is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met 412 bedden/plaatsen voor residentiële behandeling en dagbehandeling. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling van verslaving, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en depressie voor patiënten vanaf 16 jaar. Er is een afzonderlijk behandelaanbod voor ouderen en een aanbod voor psychiatrische intensieve behandeling. Het ziekenhuis is copromotor van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en heeft medewerkers in Covias en het Mobiel Crisisteam.

Opdrachten:
-Je zorgt voor een veilige, doeltreffende en economische geneesmiddelendistributie. Dit omvat o.a. het werken met een medicatiebeheersysteem in samenspraak met het medisch-farmaceutisch comité.
– Je garandeert de correcte geneesmiddelendistributie door voorschriftcontrole, het bereiden en afleveren van geneesmiddelen en de supervisie hiervan.
– Je bereidt en herverpakt niet-steriele geneesmiddelen.
– Je staat in voor de aankoop en correcte bewaring van geneesmiddelen en medisch materiaal.
– Je verzamelt alle farmacologische, toxicologische en noodzakelijke farmacotechnische informatie over geneesmiddelen en stelt deze ter beschikking. Je draagt bij tot een kwaliteitsvolle informatieverlening aan artsen en verpleegkundigen.
– Je geeft leiding aan de medewerkers van de apotheek.
– Je organiseert het werk in de apotheek en zorgt voor een taakverdeling, opmaak van procedures en werkafspraken.
– Je werkt actief mee aan de uitbouw en optimalisatie van de kwaliteit van de ziekenhuisapotheek.
– Je bent bereid tot deelname aan de wachtdienst.

Profiel
-Je beschikt over een masterdiploma in de farmaceutische wetenschappen (apotheker) en een bijkomende erkenning van ziekenhuisapotheker.
– Je draagt verantwoordelijkheid voor je werk en hanteert hoge kwaliteitsnormen.
– Je voert je opdrachten zelfstandig uit volgens de professionele standaarden.
– Je geeft op een resultaatgerichte manier leiding aan medewerkers. Je volgt de
processen, taken en verantwoordelijkheden van medewerkers van nabij op.
– Je werkt nauwkeurig en efficiënt.
– Je bent communicatief en stressbestendig.

Functie
Apotheker
Contract
Voltijds
Regio
Midden West-Vlaanderen
In dienst vanaf
13/04/2021
Telefoon
050 30 18 00 (Marc Vermeire, algemeen directeur)