Home > Webshop > Medisch Frans in de apotheek
Medisch Frans in de apotheek

Medisch Frans in de apotheek

De Vlaamse apotheker komt steeds meer in contact met Franstalige of allochtone patiënten die zich in het Frans uitdrukken of behelpen. Patiënten zijn ook mondiger geworden en richten zich gemakkelijk tot hun apotheker voor een eerstelijnsanamnese. Dit boek wil de apotheker een waaier aan medische vragen aanreiken die tijdens het overleg met de Franstalige patiënt kunnen worden voorgelegd. Met behulp van taalkundig juiste vragen kan de apotheker zich geheel toeleggen op de interpretatie van de klachten en een juiste hulpverlening.
€ 20