Raad van Bestuur

Het bestuur bestaat uit maximum 16 leden waaronder een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Alle bestuursleden worden verkozen voor een tijdsduur van drie jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen tot de leeftijd van 65 jaar.

De bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering.

Samenstelling

Samenstelling bestuur De Westvlaamse 2023

Huishoudelijk reglement en statutenn

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van De Westvlaamse en onze statuten.

Contact

Neem contact op met het bestuur via bestuur@dewestvlaamse.be.