Home > Over ons > Raad van bestuur

Raad van bestuur

Het bestuur bestaat uit maximum 16 leden waaronder een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Alle bestuursleden worden verkozen voor een tijdsduur van drie jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen tot de leeftijd van 65 jaar.

De bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering.

 

Bevoegdheden

 • algemeen bestuur en supervisie uitvoerend comité
 • goedkeuring driemaandelijks verslag van het uitvoerend comité m.b.t.
  • operationeel management
  • de genomen belangrijke beslissingen en gebeurtenissen
  • acties rond service en ontwikkeling ervan
  • financiële toestand
  • beroep in het algemeen en beroepsomgeving
  • implementatie van strategie en businessplan
  • de activiteit van de beroepsvereniging
 • goedkeuring van de jaarlijkse begroting en rekeningen welke aan de algemene vergadering voor te leggen zijn en tevens door haar goed te keuren zijn
 • benoeming leden uitvoerend comité voorgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur op basis van de opgestelde policy
 • bespreking en initiëren van topics m.b.t. beroep en de evolutie ervan

 

Periodiciteit vergaderingen

Vier keer per jaar (+ eventueel specifieke bijkomende vergaderingen volgens behoeften) zit de raad van bestuur samen.

 

Samenstelling

 • Vermeulen Filip – Voorzitter
 • Verhaeghe Bram – Ondervoorzitter
 • Vander Stichele Frank – Secretaris
 • Lemey Joost – Penningmeester
 • Polet Tamara – Bestuurslid
 • Devos Martin – Bestuurslid
 • Gheleyns Ann – Bestuurslid
 • Sustronck Louis – Bestuurslid
 • Larmuseau Paul – Bestuurslid
 • Vanden Broucke Myriam – Bestuurslid
 • Debruyne Klaas – Bestuurslid
 • Hoste Brecht – Bestuurslid
 • Jacobs Candide – Bestuurslid
 • Marrannes Kris – Bestuurslid
 • Huyghe Vadim – Bestuurslid
 • Glorieux Ruben – Voorzitter jaarvergadering

Samenstelling bestuur De Westvlaamse 2022

Neem contact op met het bestuur via bestuur@dewestvlaamse.be.