Home > Over ons > Adviesraad beroepsontwikkeling

Adviesraad beroepsontwikkeling

De adviesraad beroepsontwikkeling behandelt alle zaken die betrekking hebben op de apotheker als zorgverstrekker. Er wordt nagegaan of er noodzaak is aan de opstart van nieuwe lokale projecten en lopende projecten worden opgevolgd. Ook de campagnes opgestart door APB of VAN maken hier deel vanuit. Waar nodig worden eigen accenten gelegd.

De adviesraad legt zich toe op multidisciplinaire samenwerking. Een goede samenwerking met de andere zorgverstrekkers uit de 1ste en 2de lijn is een troef om een optimale zorg te verzekeren voor de patiënt. Uiteraard wordt hierbij ook het digitale verhaal (in samenwerking met Eénlijn.be) niet uit het oog verloren.

Tot slot maken de onderwerpen navorming/opleiding en stagewerking ook deel uit van hun agenda.

De adviesraad is een ondersteunend orgaan dat advies verleent op verzoek van het bestuur van De Westvlaamse Apothekersvereniging. Definitieve beslissingen worden genomen door de raad van bestuur.

 

Samenstelling

Apr. Christophe Blanckaert
Apr. Thérèse Debaeke
Apr. Pia Desmet
Apr. Candide Jacobs
Apr. Nils Jacobs
Apr. Dieter Lafaut
Apr. Ann-Katrien Morlion
Apr. Ann Gheleyns
Apr. Brecht Hoste
Apr. Inge Huysentruyt
Apr. Tamara Polet
Apr. Louis Sustronck
Apr. Frank Vander Stichele