Beroepsontwikkeling en -ondersteuning

De dienst beroepsontwikkeling en -ondersteuning staat in voor een kwaliteitsvolle ondersteuning van de apotheker en dit in de ruime zin van het woord.

De rol van de apotheker en zijn team is volop in verandering. De begrippen farmaceutische zorg en voortgezette farmaceutische zorg zijn niet meer weg te denken uit de dagdagelijkse praktijkvoering. Onze dienst wil jullie daar graag bij helpen. Wij zorgen voor de wetenschappelijke ondersteuning en reiken tools aan die faciliterend werken.

De medewerkers van de dienst volgen tevens de meest recente en toekomstige ontwikkelingen van ons beroep op de voet en werken actief mee aan de vernieuwingen die onze sector de komende jaren te wachten staan. We organiseren praktijkgerichte infoavonden en workshops die jullie kunnen ondersteunen in de uitvoering van deze nieuwe taken. Wetenschappelijke navormingen worden in samenwerking met IPSA georganiseerd.

We houden de vinger aan de pols wat betreft de andere zorgberoepen door deel uit te maken van de verschillende raden van bestuur, (transmurale) werkgroepen en dagelijkse besturen, dit in zowel de zorg- als in de welzijnssector. Waar nodig zetten we onze rol en taak van apotheker nogmaals extra in de verf! Op die manier stimuleren we de multidisciplinaire samenwerking waarbij de patiënt centraal staat.

Patiëntenorganisaties, rust- en verzorgingstehuizen, seniorenverenigingen, enz. kunnen op ons beroep doen om wat meer uitleg te krijgen over goed gebruik van geneesmiddelen in het algemeen, maar ook over problemen waarmee ze bij hun huisapotheker terecht kunnen.

Naast de apotheker als zorgverstrekker is en blijft de apotheek ook een onderneming. Binnen dit domein heeft de dienst beroepsontwikkeling en -ondersteuning ook heel wat te bieden:

  • Opleidingen management en HRM
  • Organisatie van wachtdienst via Geowacht
  • Groepsaankopen vakliteratuur, apotheekuitrusting, …
  • Jaarlijkse ophaling vertrouwelijke documenten en vervallen chemicaliën
  • Inzameling van vervallen verdovende middelen op regelmatige tijdstippen
  • Groepsinschrijvingen organiseren voor de ijking van balansen en de controle van de brandblusapparaten
  • Lijst met werkzoekende apothekers en werkaanbiedingen

Team

Christophe Blanckaert

Hanne Vandenberghe

Ellen Benoit

Functie

Directeur Beroepsontwikkeling

Wetenschappelijk Medewerker

Coördinator MD Samenwerking

Contactgegevens

info@dewestvlaamse.be

051/ 69 11 20

This site is registered on Toolset.com as a development site.