Home > Medicatiereview in de schijnwerpers

Medicatiereview in de schijnwerpers

Medicatienazicht – deel 3: toepassing via casuïstiek

In het concept van de huisapotheker staat het maken en optimaliseren van medicatieschema’s centraal. IPSA organiseert een specialisatiecursus die verder bouwt op de medicatieschema’s en dieper ingaat op de geneesmiddelengebonden problemen die allemaal kunnen voorkomen en hoe je deze kan oplossen. Deze cursus is ideaal voor apothekers die zich willen verdiepen in het uitvoeren van een kritisch medicatienazicht!

Praktisch:

  • Introductiewebinar: toelichting specialisatiecursus en belangrijkste theoretische concepten van het medicatienazicht.
  • Theorie a.d.h.v. casuïstiek via 5 modules waar volgende onderwerpen aan bod komen: ongewenste effecten, interacties, onoordeelkundig voorschrijven, geneesmiddelengebruik, volledig uitwerken van een casus.
  • Toepassing via casuïstiek: 2 webinars (medicatieschema van parkinsonpatiënt en diabetespatiënt) en een persoonlijk uitgewerkte oefening.

Na de webinars en e-learnings, komt het laatste onderdeel van de basic cursus stilaan in zicht: toepassing via casuïstiek! Daarvoor gaat IPSA in het najaar 2019 van start met 2 korte webinars rond het medicatieschema van een diabetespatiënt en een Parkinson patiënt. Het medicatieschema wordt hierbij onder de loep genomen en enkele geneesmiddelgebonden problemen worden gedetecteerd en besproken.

Overzicht webinars

Meer informatie over deze specialisatiecursus kan je terugvinden op de website  van IPSA!

Wenst u meer informatie over medicatiereview, dan kan u deze terugvinden bij de uitgelichte thema’s op onze website.