Home > Nieuws > Zorgtraject diabetes: nieuw vanaf 1 mei

Zorgtraject diabetes: nieuw vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben!

 

Tot en met 30 april 2018 zijn de inclusiecriteria in het zorgtraject diabetes type 2 de volgende:

  • 1 of 2 insuline-injecties per dag;
  • onvoldoende controle bij maximale orale behandeling, waarbij insulinebehandeling overwogen wordt.

Vanaf 1 mei 2018, volstaat een “overwogen” behandeling niet meer en moet de behandeling met insuline of een incretinemimeticum effectief opgestart zijn.

 

De voorschrijver blijft verantwoordelijk voor wat het naleven van de nieuwe voorwaarden betreft. Indien de apotheker een correct voorschrift met de vermelding “Zorgtraject diabetes” of “ZTD” van materiaal hernomen op de lijst van het RIZIV ontvangt, mag hij de derdebetalersregeling toepassen, voor zover er de laatste 6 maanden geen aflevering was van dit soort materiaal.

 

Ter herinnering:

  • een glucometer wordt slechts éénmaal om de 3 jaar terugbetaald mits bij het voorschrift een attest van een diabeteseducator is toegevoegd.
  • 3 x 50 strips en 100 lancetten zijn om de 6 maanden terugbetaald.

In geval van twijfel en/of onvolledig voorschrift, zal de apotheker de voorschrijver contacteren.