Home > Nieuws > Registratie BeMVO en FMD

Registratie BeMVO en FMD

Registreer je nu bij de BeMVO!
Sedert feb 2019 is de Falsified Medicines Directive van kracht en moet je de authenticiteit van geneesmiddelen nagaan. Dat kan enkel als je toegang hebt tot het verificatiesysteem van de Belgian Medication Verification Organisation (BeMVO).

De Europese richtlijn verplicht de apothekers om de authenticiteit van een geneesmiddel na te gaan voordat ze het afleveren aan de patiënt. Om de authenticiteit te verifiëren, moet je de 2D-datamatrix scannen die vanaf 9 februari op elke nieuwe verpakking van een voorschriftplichtig of terugbetaalbaar geneesmiddel zal staan. Als de gegevens van die 2D-matrix overeenkomen met de gegevens in het verificatiesysteem van de Belgian Medication Verification Organisation (BeMVO), dan mag je de verpakking met een gerust hart afleveren.

Heb je vragen over BeMVO, stuur ze dan per e-mail naar info@bemvo.be.

En verder…..

Er zijn al verpakkingen op de markt die enkel de 2D-datamatrix code hebben. Het is de bedoeling om deze 2D-matrixcodes nu al in te lezen! Indien dit om één of andere reden niet lukt, dan wordt er aangeraden om op het voorschrift of bewijs van elektronisch voorschrift de 2D-matrix code (SN-code) te noteren.

Problemen bij inlezing mogen steeds gemeld worden op gtin@apb.be.

De patiënt primeert!

Er zijn nog altijd veel foutmeldingen bij het scannen van de 2D-matrixen: “Bij gemiddeld 4% van de afleveringen is er een foutmelding, met pieken tot 18%. Zolang die cijfers niet drastisch naar beneden gaan, is het volstrekt onrealistisch om geneesmiddelen in quarantaine te houden. Natuurlijk willen we de authenticiteit van geneesmiddelen in real time verifiëren, en we rekenen op onze software om dat tijdig mogelijk te maken. Maar dat hebben we niet zelf in handen en nood breekt wet. De behandeling voortzetten is belangrijker dan real time authenticatie. De onbeschikbaarheid van geneesmiddelen is zo al erg genoeg!”