Home > Nieuws > Registreer je nu bij BeMVO

Registreer je nu bij BeMVO

Registreer je nu bij de BeMVO!
Op 9 februari 2019 wordt de Falsified Medicines Directive van kracht en moet je de authenticiteit van geneesmiddelen nagaan. Dat kan enkel als je toegang hebt tot het verificatiesysteem van de Belgian Medication Verification Organisation (BeMVO). Registreer je vóór 1 november op bemvo.be!

De Europese richtlijn verplicht de apothekers om de authenticiteit van een geneesmiddel na te gaan voordat ze het afleveren aan de patiënt. Om de authenticiteit te verifiëren, moet je de 2D-datamatrix scannen die vanaf 9 februari op elke nieuwe verpakking van een voorschriftplichtig of terugbetaalbaar geneesmiddel zal staan. Als de gegevens van die 2D-matrix overeenkomen met de gegevens in het verificatiesysteem van de Belgian Medication Verification Organisation (BeMVO), dan mag je de verpakking met een gerust hart afleveren.

Om toegang te krijgen tot het verificatiesysteem van BeMVO moet iedere apotheek in België zich registreren of contractueel onboarden, zoals dat in BeMVo-jargon heet. Dat houdt in dat je het toegangsaanvraagformulier moet invullen en moet bevestigen dat je de toegangsvoorwaarden of NAP (NMVS Access Policy) aanvaardt. Het aanvraagformulier is uitsluitend beschikbaar in het Engels, maar laat je daar niet door afschrikken.

Het formulier is alleen in het Engels beschikbaar, maar laat u daar niet door afschrikken. Met deze handige tips kan het zeker niet misgaan.

pag 1: naam, adres en BTW-nummer ( KBO-BCE/RCS Number) van de onderneming en naam, functie en e-mailadres titularis.

pag 2: naam en adres van de apotheek (is meestal gelijk aan die van de onderneming) en Location Registration ID = je APB-nummer.

pag 3: naam van je softwarehuis, naam en versie van je softwarepakket. Verder raden we aan om ermee akkoord te gaan dat je softwarehuis de inlogprocedure voor u regelt.

pag 4: kunt u aanvinken dat je akkoord gaat met de NAP (NMVS Access Policy).

Individuele apotheken kunnen zich (uitsluitend) online registreren, via deze link.

Apotheekgroepen moeten een Excel-bestand (klik op Excel Access Request Form) en de NMVS Access Policy (NAP) downloaden. Vul het Excel-bestand in met de gegevens van alle betrokken apotheken en bewaar dat bestand onder de naam: PHA_groepsnaam_YYYYMMDD (= de datum, bv. 20181003). Vul daarna de NAP in, onderteken het document en scan het. Stuur de scan samen met het Excel-bestand per e-mail (met als onderwerp FMD USER ACCESS REQUEST) naar pha@bemvo.be.

Klik hier om de uitgebreide instructies voor het indienen van je aanvraag te lezen. Heb je na het lezen van die instructies nog altijd vragen, stuur ze dan per e-mail naar info@bemvo.be.

 

En verder…..

Er zijn al verpakkingen op de markt die enkel de 2D-datamatrix code hebben. Het is de bedoeling om deze 2D-matrixcodes nu al in te lezen! Indien dit om één of andere reden niet lukt, dan wordt er aangeraden om op het voorschrift of bewijs van elektronisch voorschrift de 2D-matrix code (SN-code) te noteren.

Problemen bij inlezing mogen steeds gemeld worden op gtin@apb.be.

Mededeling van de BeMVO (feb 2019)

“In samenspraak met het FAGG is afgesproken om de richtlijn van start te laten gaan zoals gepland, op 9 februari 2019, maar tevens een overgangsfase in te lassen waarin getolereerd wordt dat de apotheken bij een alert-melding toch de geneesmiddelen afleveren, voor zover er geen aanwijzingen van vervalsingen zijn en voor zover de geneesmiddelen aangekocht zijn via het gebruikelijke circuit.”
“De continuïteit van de aflevering van geneesmiddelen blijft het allerbelangrijkste. De overgangsfase zal gebruikt worden om de gebruikers (fabrikanten, apotheken, …) de mogelijkheid te geven om met het systeem vertrouwd te geraken en de mogelijke problemen te identificeren en te verhelpen.”

De softwareleveranciers doen intussen al het mogelijke om tijdig klaar te zijn met een minimale dienstverlening, zodat je de 2D-matrix kan lezen en de authenticiteit van de verpakking kan nagaan. Het afhandelen van een foutmelding is voorlopig niet aan de orde gezien de problemen die we in de beginfase verwachten.

Die overgangsperiode geldt niet voor de aansluiting bij de BeMVO. Die is verplicht. Het FAGG heeft al laten verstaan dat de inspecteurs daarop zullen toezien. Nog niet in orde? Doe het gauw.

Praktische aanbevelingen bij het nieuwe verificatiesysteem tegen vervalste geneesmiddel kan u hier nalezen. (Fagg)

Op 08 feb 2019 werd een omzendbrief met praktische richtlijnen voor de opstartfase van de Richtlijn Vervalste geneesmiddelen op 9/02/2019 door het FAGG verstuurd. Deze (omzendbrief 644) kan u hier nalezen.