Home > Nieuws > Registratie bij het FAVV

Registratie bij het FAVV

  • Omdat heel wat apothekers vroeger een bewijs van toelating hadden ontvangen van het FAVV, krijgen deze in de komende weken een schrijven van het FAVV, met het bewijs van hun gewijzigde toestand (bewijs van registratie).
  • De apotheken die vroeger een bewijs van registratie hadden ontvangen, krijgen geen bericht van het FAVV.

Het bewijs van registratie moet op een voor de consument van buitenaf gemakkelijk zichtbare plaats worden opgehangen. De consument zal dus op een zeer eenvoudige manier kunnen vaststellen of de apotheek in kwestie over de nodige registratie beschikt.

Heeft u vragen over deze registratie? neem dan een kijkje op de website van het FAVV of neem contact op met De Westvlaamse.