Home > Nieuws > Meer zorg in de apotheek: uw gezondheid wint!

Meer zorg in de apotheek: uw gezondheid wint!

Het zorglandschap is in volle evolutie, en daarin neemt de apotheker een bijzondere plaats in. Als toegankelijke zorgverlener, luistert de apotheker naar patiënten geeft advies. Indien nodig, verwijst hij door naar een andere zorgverstrekker. Als expert van het geneesmiddel biedt de officina-apotheker een gepersonaliseerde ondersteuning voor een goed gebruik van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten zodat elke patiënt voluit kan leven. De apotheker is een toegankelijke vertrouwenspersoon die patiënten helpt en adviseert voor een betere aanpak van hun gezondheidsproblemen

De voorstelling van het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers deze morgen door minister De Block en de vertegenwoordigers van de apothekersverenigingen, erkent de apotheek als het meest toegankelijke gezondheidscentrum en wil de toekomstige rol van de apotheker in het belang van ieders gezondheid versterken. Bij de uitrol van de maatregelen, voorzien voor dit jaar, is de invoering van het concept huisapotheker ongetwijfeld het belangrijkst.

De huisapotheker: dicht bij de patiënt

Een efficiënte en veilige behandeling is de beste garantie voor een optimale gezondheid en dus voor de autonomie zodat patiënten in de best mogelijke omstandigheden van hun leven kunnen genieten. Dat is elke dag opnieuw de opdracht voor elke apotheker. Naar analogie met de huisarts die verantwoordelijk is voor het Globaal Medisch Dossier (GMD) van zijn of haar patiënten, heeft APB de functie van huisapotheker in het leven geroepen. In de loop van dit jaar zullen chronische patiënten hun huisapotheker kunnen kiezen. Binnen het kader van gepersonaliseerde zorg zal de huisapotheker die kwetsbare patiëntengroep helpen om de voorgeschreven behandeling goed te volgen om er maximaal gezondheidsvoordeel uit te halen, door middel van een correct, volledig en up to date medicatieschema. De huisapotheker moet er in het bijzonder over waken dat zijn of haar patiënten de behandeling goed begrijpen en al luisterend hen ondersteunen voor een optimale therapietrouw. Voor de patiënten zal die nieuwe dienst in de apotheek volledig gratis zijn.

Andere belangrijke stappen voor kwalitatieve zorg

Naast de introductie van de huisapotheker voorziet het meerjarenkader nog een reeks andere maatregelen om de dienstverlening in de apotheek uit te breiden en kwaliteit te garanderen. Rode draad daarbij is het verankeren van de apotheker in het hart van de eerstelijnszorg als een zorgverstrekker die heel bereikbaar (de modernisering van de spreidingsregels voor apotheker zal een evenwichtige spreiding verzekeren), toegankelijk (dankzij het behoud van een voldoende aantal apotheken met wachtdienst en het opheffen van financiële drempels tijdens de wachtdienst) en complementair met andere zorgverstrekkers is. De focus op dienstverlening (de uitbreiding van de Begeleidingsgesprekken voor een Gebruik Gebruik van Geneesmiddelen zal bijvoorbeeld geleidelijk aan gebeuren) en op de aflevering van producten waarvan de kwaliteit gegarandeerd is (er komt een systeem van zelfcontrole voor de magistrale bereidingen) wordt eveneens versterkt.

Vergoeding die nog moet evolueren

Om de verschillende initiatieven budgetneutraal te financieren voorziet het kader in een herbestemming van bestaande honoraria. In de toekomst zou het vergoedingssysteem van de apothekers echter verder moeten evolueren zodat zij vooral vergoed worden voor het verlenen van diensten en een goede farmaceutische zorg. Het meerjarenkader opent de weg naar die toekomstige evolutie.

Meer nog dan vandaag zullen apothekers hun specifieke competenties elke dag ten dienste stellen van de bevolking en van hun patiënten. Die evolutie komt ons zorgsysteem ten goede en is een uitdaging die apothekers… graag willen aangaan.

De woordvoerders van APB staan tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie over het meerjarenkader:
  • Lieven Zwaenepoel (NL): 0485/20 25 77 – lieven.zwaenepoel@apb.be
  • Alain Chaspierre (FR): 0476/66 43 59 – alain.chaspierre@apb.be