Home > Nieuws > Opgelet, controle op biociden in de apotheek!

Opgelet, controle op biociden in de apotheek!

Onder de groep biociden vallen onder meer deze producten:

  • Desinfecterende handgels
  • Mugafweermiddelen
  • Luizenwerende producten
  • Producten op basis van essentiële oliën

De inspecteurs controleren op de volgende punten:

  • Werd de biocide die de apotheker in voorraad heeft genotificeerd?
  • Heeft de apotheker de biociden aangekocht bij een erkende distributeur of invoerder?

Hoe kunt u weten of de biociden die u in voorraad heeft in orde zijn?

Hiervoor heeft het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen een tool ontwikkeld die het mogelijk maakt om meer informatie te verkrijgen door algemene en specifieke opzoekingen te verrichten op basis van specifieke criteria.

De toegelaten biociden zijn op te zoeken via www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden-en-jaarverslag#1