Home > Nieuws > onbeschikbaarheden

onbeschikbaarheden

Het artikel op de website van het FAGG verwijst naar een brief van administrateur-generaal Xavier De Cuyper. Die brief geeft een overzicht van de praktische impact van de wetswijziging voor de betrokken stakeholders.

De wettelijke verplichtingen van officina-apotheken en ziekenhuisapotheken veranderen niet in de praktijk. Het FAGG herinnert apothekers er wel aan dat het hen strikt verboden is om geneesmiddelen te leveren aan groothandelaars of groothandelaars-verdelers, zowel in België als in het buitenland.

De nieuwe wet is een rechtstreeks gevolg van het advies van de werkgroep die het FAGG had opgericht met alle betrokken stakeholders. APB maakt actief deel uit van die werkgroep en hamert al jaren op de nood aan echte oplossingen. Die komen er ook. “In de toekomst wordt deze wet aangevuld met een uitvoeringsbesluit om de problematiek van onbeschikbaarheden nog beter te kunnen aanpakken.”

Problemen van onbeschikbaarheden: welke concrete oplossingen?

Aldactazine®

De terugkeer van die specialiteit wordt niet voor februari 2020 verwacht. Dat vereist dus overleg met artsen en patiënten om de behandeling aan te passen. Er zijn twee opties: ofwel overschakelen naar een monotherapie (spironolacton) of een combinatie met indapamide of chloortalidone.

Aldactazine® is een combinatie van twee diuretica: een kaliumsparend diureticum, spironolacton (25 mg) en een thiazidediureticum, altizide (15 mg). Onze Documentatiedienst heeft zich gebogen over de zoektocht naar alternatieven, want er is geen enkele specialiteit op basis van altizide beschikbaar op de markt. Ook als grondstof is altizide niet beschikbaar.

Er bestaat helaas geen enkele studie die altizide vergelijkt met andere diuretica, maar op basis van de beschikbare gegevens ziet het ernaar uit dat één van de tweede volgende therapeutische opties kan worden voorgesteld:

  • Overschakelen naar een monotherapie kan besproken worden met de arts. Is de combinatie van een thiazidediureticum met een kaliumsparend diureticum echt relevant?
  • Een combinatie spironolacton 25 mg (als specialiteit) met :
      • Ofwel indapamide 2,5 mg ;
      • Ofwel chloortalidon 25 à 50 mg.

De dosis moet worden onderzocht met de arts en de patiënt zal dus twee geneesmiddelen moeten innemen.

Creon® 40.000 (100 X 400 mg)

De specialiteit zou tot begin juni onbeschikbaar zijn. De enige oplossing die momenteel mogelijk is, is kiezen voor de andere verpakkingen die beschikbaar zijn op de markt (25.000, 100X300 mg en 10.000, 100X150 mg).

Ventolin® susp. voor inhalatie

Omwille van een productieprobleem zal het geneesmiddel niet vóór juli beschikbaar zijn. Het is dan ook raadzaam om in overleg met arts te bepalen wat het beste alternatief is (overschakelen op een inhalator met inhalatiekamer, waarvan er verschillende alternatieve specialiteiten op de markt zijn (Duovent, Atrovent, Combivent).

Oestrogel® (transdermale estradiol)

De transdermale gel met pomp zou tot halfweg juli onbeschikbaar zijn. Het Franse alternatief voor Oestrogel® is evenmin beschikbaar. De enige mogelijke optie op dit ogenblik is Lenzetto. Opgelet, hoewel het actieve bestanddeel en de galenische vorm van beide specialiteiten hetzelfde zijn, mag je je niet baseren op de posologie van Oestrogel om de equivalente dosis van Lenzetto te berekenen.

Marcoumar®

Meda Pharma heeft een afwijking verkregen die het bedrijf – uitzonderlijk – toestaat om loten op de markt te brengen die niet conform zijn aan de regelgeving over vervalste geneesmiddelen. De specialiteit is sinds vorige vrijdag opnieuw beschikbaar, zij het in beperkte mate. Daarom moet je het product rechtstreeks bij de firma bestellen.

bron: APBnews 270 en documentatiedienst APB