Home > Nieuws > Mazelen: nieuw vaccinatieschema

Mazelen: nieuw vaccinatieschema

In veel westerse landen, komen de mazelen veel minder voor sinds hiertegen gevaccineerd wordt. Echter, recent werden uitbraken van mazelen geconstateerd in België en in andere Europese landen.

De Hoge Gezondheidsraad heeft nu de leeftijd van de toediening van de tweede dosis van het vaccin mazelen-bof-rubella verlaagd om de vaccindekking van mazelen in België te verbeteren. De eliminatie van mazelen en rodehond (rubella) is een haalbaar doel, als de vaccinatiegraad 95% bedraagt.

Nieuw vaccinatieschema tegen mazelen

Het klassiek vaccinatieschema tegen mazelen omvat 2 dosissen. De eerste rond 12 maanden, de tweede tussen 10-14 jaar. Het vaccin tegen mazelen bestaat enkel in gecombineerde vorm, het gaat steeds om mazelen-bof-rubella vaccins. M.M.R. Vax Pro® en Priorix® zijn de beschikbare specialiteiten.

Sinds maart 2019, heeft de Hoge Gezondheidsraad een nieuwe aanbeveling uitgeschreven waarin aangeraden wordt de tweede dosis toe te dienen tussen 7 en 9 jaar. Dit met als doel de vaccinatiegraad, die in België nog onvoldoende is, te verhogen, om mazelen en rubella te elimineren. Voor beide dosissen moet een minimum van 95% vaccinatiedekking gehaald worden om dit doel te bereiken.

(bron APBnews nr. 275)