Home > Nieuws > Iedere dag respect voor uw rechten als patiënt

Iedere dag respect voor uw rechten als patiënt

Dit jaar bestaat de wet op de rechten van de patiënt 15 jaar in België. Die wet omschrijft duidelijk uw rechten als patiënt en vormt de basis voor een duurzame relatie tussen u en de zorgverleners die u begeleiden. Ook uw apotheker garandeert iedere dag een kwaliteitsvolle farmaceutische zorg met respect voor uw rechten als patiënt.

De wet op de patiëntenrechten beschrijft welke rechten u geniet als patiënt. Iedere zorgverlener tot wie u zich richt, moet die rechten respecteren. En dat geldt ook voor uw apotheker.

 

Vrije keuze van beroepsbeoefenaar

U kiest uw apotheker, omwille van het goede vertrouwen dat u in hem stelt, omdat hij zich dicht bij uw thuis of werkplaats bevindt, of misschien heeft u nog een andere goede reden. U heeft de vrije keuze en die keuze kan u ook steeds wijzigen. De enige uitzondering daarop geldt in noodsituaties, zoals bijvoorbeeld de apotheker van wacht tijdens de nacht en in het weekend of feestdagen.

Als chronische patiënt kan u uw keuze binnenkort formaliseren door uw huisapotheker aan te duiden. Zo geeft u formeel uw vertrouwen in uw apotheker aan en geniet u van een duurzame opvolging van uw geneesmiddelenbehandeling. Die bijzondere dienstverlening wordt dit najaar mogelijk in de apotheek.

 

Kwaliteitsvolle zorg

Uw apotheker garandeert de kwaliteit van de geneesmiddelen die hij aflevert en maakt gebruik van verschillende hulpmiddelen om u steeds de best mogelijke farmaceutische zorgverlening te bieden.

Zo gaat hij bij iedere aflevering na of er geen ongewenste bijwerkingen of interacties met andere medicatie kunnen optreden bij het gebruik van een geneesmiddel. Die controle doet hij op basis van uw farmaceutisch dossier die hij voor u bijhoudt. Indien u daartoe uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, kijkt de apotheker ook uw gedeeld farmaceutisch dossier na. Het kan immers gebeuren dat u tijdens de wachtdienst of tijdens uw middagpauze eens een andere apotheek binnenwandelt om een voorschrift op te halen. Met een gedeeld farmaceutisch dossier kunnen die gegevens worden uitgewisseld tussen collega-apothekers, en worden eventuele risico’s vermeden.

Uw apotheker volgt overigens ook permanent bijscholing om zijn kennis en vaardigheden up-to-date te houden. U merkt het, uw apotheker doet er alles aan om u de best mogelijke farmaceutische zorg te verlenen.

 

Duidelijke informatie

Uw zorgverleners moeten u steeds alle informatie geven opdat u uw gezondheidstoestand en de evolutie ervan zou begrijpen. Daarom zal uw apotheker u steeds informeren over de geneesmiddelen die hij u aflevert. Kampt u met onduidelijkheid over uw behandeling of weet u niet goed hoe u bepaalde medicatie moet innemen? Aarzel niet om bijkomend advies te vragen aan uw apotheker.

Andere rechten die u als patiënt geniet en die vastgelegd zijn in de wet, zijn:

  • Recht op vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie
  • Recht op het vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
  • Recht op inzage in een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier
  • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • Recht op klachtenbemiddeling met tussenkomst van een ombudsdienst

 

Meer info: