Home > Nieuws > Enquête: Veiligheid in de apotheek

Enquête: Veiligheid in de apotheek

De veiligheid van apotheken is een prioriteit voor FOD Binnenlandse Zaken. Binnenkort komt de nationale werkgroep terug samen om de problematiek verder te bespreken. Een collega uit ons bestuur zal er de West-Vlaamse apothekers vertegenwoordigen. We missen echter nog gegevens uit 2016. Daarom vragen wij om deel te nemen aan deze korte enquête, dit kan tot en met 14 februari. Dank u voor uw medewerking!

 

De enquête is afgesloten.

 

Om de apothekers te ondersteunen bij het verbeteren van de veiligheid werd een tijdje terug een toolbox uitgewerkt, in samenwerking met APB. Op deze website worden een aantal adviezen gegeven voor avond- en weekenddiensten, waarbij steeds rekening gehouden wordt met een klantvriendelijke aanpak. Een aantal maatregelen en tips uit de scenario’s worden in detail voorgesteld, bijvoorbeeld: opzetten van een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, de fiscale aftrek voor beveiligingsmaatregelen en andere tips. Deze toolbox biedt een aantal concrete veiligheidsscenario’s aan als leidraad om de veiligheid van de apotheken te bevorderen. Daarnaast worden ook bouwkundige adviezen gegeven waarmee rekening kan worden gehouden bij de inrichting en enkele tips om agressieve klanten en patiënten te benaderen.