Home > Nieuws > Enquête samenwerken in de zorg

Enquête samenwerken in de zorg

De gezondheidszorg wordt in al zijn aspecten uitgedaagd en vraagt om een andere samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders. Kortom, de reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen staat voor de deur en ook voor zelfstandige zorgverstrekkers heeft de “vraaggestuurde zorg” implicaties naar de realisatie van efficiënte en effectieve zorg.

Samen met uw beroepsorganisatie wil de Federatie Vrije Beroepen voor u het aanspreekpunt zijn rond samenwerken in de zorgsector. Daarom bestuderen we de bestaande samenwerkingsverbanden tussen zelfstandige zorgverstrekkers. Op welke basis werkt u samen? Waar staat de deontologie achter op de praktijk? Werkt u met een kostendeling? Ervaart u juridische belemmeringen? Hoe gaat u om met uw beroepsgeheim?

Wij hebben uw input nodig om deze pijnpunten aan te kaarten. Alle bekomen informatie wordt gegoten in een stappenplan en handboek; opleidings- en begeleidingssessies voor zelfstandige zorgverstrekkers. Mogen wij u dan ook verzoeken om 5-tal minuten de tijd te nemen om deze enquête in te vullen en zo uw vragen en noden kenbaar te maken? Tevens maakt u kans op één van de 5 wijnkistjes.

Met vragen kan u terecht bij gretel.vanderlooy@federatievrijeberoepen.be.