Home > Nieuws > COVID-zelftesten

COVID-zelftesten

Inwerkingtreding

Het koninklijk besluit, dat nodig was om een wettelijk kader te creëren voor de aflevering van terugbetaalbare COVID-zelftests in de apotheek aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming, is verschenen in het Staatsblad. De terugbetaling ging dus officieel in op 8 april 2021.

Zelftests hebben enkel zin als ze goed worden gebruikt, daarom vinden we het zo belangrijk dat ze door een apotheker worden afgeleverd.  Apotheker zijn zorgverstrekkers die gespecialiseerd zijn in het geven van uitleg en advies”

De apotheker moet de aflevering van die zelftests begeleiden door de persoon te informeren over het correct gebruik van de zelftest en over de noodzaak om een arts te contacteren bij een positief resultaat.

Belangrijke boodschappen:

Zelftesten hebben GEEN plaats bij personen met symptomen (dan neem je contact op met je arts) of na een risicocontact.

Zelftesten hebben hun NUT bij asymptomatische personen die uit hoffelijkheid naar hun knuffelcontact toe zich willen testen of om jezelf en anderen te beschermen.

Welke testen?

Soorten testen?

Gebruikersinformatie

Iedere zelftest vergt een andere manier van werken. Vandaar dat een correcte uitleg van de test aan de patiënt belangrijk zal zijn.
handleiding zelftesten: Biosynex en Roche NewgeneBoson ClinitestFlowflex

Instructiefilmpje Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal (‘zelftest’)
De gebruiksinstructies voor de zelftesten: Biosynex en RocheNewgene

Meer informatie over zelftesten kan je terugvinden op de website van APB.

Terugbetaling?

Enkel de patiënten die van de bijkomende tegemoetkoming genieten, kunnen een tussenkomst van het RIZIV verkrijgen, zodat ze het remgeld van 1 euro betalen en het RIZIV het resterende bedrag voor de test en advieshonorarium terugbetaalt aan de apotheker. Het is daarvoor onontbeerlijk dat de apotheker telkens de verzekerbaarheid via MyCareNet nakijkt en de afleveringen in het GFD registreert om terugbetalingsweigeringen van de VI’s te vermijden. Klik hier voor de lijst met vergoedbare testen (en erkend door het FAGG) (versie 16/12/2022).  Op de website van het RIZIV vind je altijd de meest recente lijst.

Ook patiënten die genieten van een bijkomende tegemoetkoming via RailCare hebben recht op tussenkomst. Hierbij bedraagt het remgeld €2 euro. Opnieuw mag er enkel met vergoedbare testen gewerkt worden.

Voor de terugbetaling:

 • De terugbetalingbasis van de zelftest bedraagt € 5 (08/2022).
  • De terugbetaling bedraagt € 4.
  • De preferentieel verzekerde patiënt betaalt € 1 remgeld (RailCare: €2 – terugbetaling €3).
 • Geen noodzaak van een voorschrift, dit kan door een fictief voorschrift te registreren en te tariferen (cfr. noodanticonceptie, griepvaccins). Dit kan door de apotheker geregistreerd worden via een pseudovoorschrift  (pseudo voorschrijver : 1.00001 06 999) of via een normaal voorschrift, voor zover er werkelijk een is.
 • Enkel individueel verpakte zelftesten (bv. voor de test van Roche: teststrip, wattenstaafje, buisje voor extractiebuffer, dispenserdop en bijsluiter). komen in aanmerking voor terugbetaling.
 • De terugbetaling (door het RIZIV) is gebaseerd op: vergoeding voor de prijs van de zelftest (€ 3) en het afleveringshonorarium voor de apotheker per zelftest (€ 1).
 • De tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering voor zelftests is beperkt tot 2 zelftests per begunstigden per week en de aflevering is beperkt tot maximum 4 zelftests per aflevering (en dus bijgevolg voor een periode van 14 kalenderdagen).

Rol van de apotheker

 • De aflevering begeleiden door advies te geven over het goed gebruik en de patiënt informeren dat hij/zij bij een positief resultaat een arts moet raadplegen.
 • De identiteit en het feit dat hij van een verhoogde tegemoetkoming geniet, nagaan.
 • De aflevering registreren in het farmaceutisch dossier van de patiënt en (in het GFD). De beperkingen met betrekking tot de maximale hoeveelheid per begunstigde naleven (zie hierboven).
 • Zich ervan verzekeren dat hij/zij de toestemming heeft van de betrokken begunstigde om de informatie over het afleveren van zelftests te delen via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Die raadpleging van het GFD wordt door de overheid gevraagd om shopping te vermijden.

De prijsstructuur die door de overheid is bepaald, zou je moeten helpen bij het kopen van zelftests van je groothandelaars/verdelers, die verzoenbaar zijn met bovengenoemde terugbetalingsbasis. De zelftests worden gefactureerd aan de derde betaler en door de TD’s aan de verzekeringsinstellingen gefactureerd.

Informatie op maat van de patiënt: website apotheek.be

(Bron APBFlash 29/03 – 30/03 – 02/04 en APBnews nr 364 en nr 371)