Home > Nieuws > COVID-zelftesten

COVID-zelftesten


Laatste aanpassing (30/5/2022): aanpassing van totaalprijs voor terugbetaalde sneltesten vanaf 1 augustus 2022 (van €8 naar €5) wegens aanpassing kostprijs zelftest en verlaging advieshonorarium.

(Communicatie APB)


Zelftests hebben enkel zin als ze goed worden gebruikt, daarom vinden we het zo belangrijk dat ze door een apotheker worden afgeleverd.  Apotheker zijn zorgverstrekkers die gespecialiseerd zijn in het geven van uitleg en advies”

De aankoop en aflevering van zelftests in de apotheek is sedert april wettelijk toegestaan.
Het gaat om zelftesten goedgekeurd door het FAGG (dragen een CE label, begeleid door 4 cijfers).

 • Het FAGG publiceert een lijst met zelftests die aan de criteria voldoen. Enkel zelftests voor nasale of gecombineerde keel en ondiepe neusstaalafname (korte, dikke wisser) komen in aanmerking. Nasofaryngeale (= diepe neusstaalafname/ Lange, smalle wisser)) tests zijn te delicaat om zelf uit te voeren en speekseltests zijn voorlopig onvoldoende betrouwbaar. Alleen de zelftests die op de lijst van het FAGG staan, kunnen door de apotheker worden afgeleverd.
 • De apotheker moet de aflevering van die zelftests begeleiden door de persoon te informeren over het correct gebruik van de zelftest en over de noodzaak om een arts (of testcentrum) te contacteren bij een positief resultaat.

Tot en met 31 augustus 2021 mochten er ook een aantal snelle antigeentesten goedgekeurd voor gebruik als zelftest door het FAGG  (cfr publicatie KB van 25/03/2021 dat de aflevering van zelftests via de officina-apotheek regelt) hiervoor gebruikt worden. Deze goedkeuring is intussen vervallen. Dergelijke testen mogen echter wel nog verkocht worden in de apotheek tot einde voorraad.

Belangrijke boodschappen:

Zelftesten hebben GEEN plaats bij:

 • Personen met symptomen (dan neem je contact op met je arts)
 • Na risicocontact

Zelftesten hebben hun NUT bij asymptomatische personen die:

 • uit hoffelijkheid naar hun knuffelcontact toe zich willen testen
 • om jezelf en anderen te beschermen.

Het is geen toegangsticket tot bv. een restaurantbezoek.

Welke testen?

Soorten testen?

Gebruikersinformatie

Iedere zelftest vergt een andere manier van werken. Vandaar dat een correcte uitleg van de test aan de patiënt belangrijk zal zijn.
handleiding zelftesten: Biosynex en Roche NewgeneBoson ClinitestFlowflex

Instructiefilmpje Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal (‘zelftest’)
De gebruiksinstructies voor de zelftesten: Biosynex en RocheNewgene
Flyer zelftest

Algemene tips:

 • De algemene hygiënemaatregelen blijven behouden, ook na een zelftest
 • Wijs de patiënt er op dat vals negatieve resultaten mogelijk zijn bij een zelftest (Ag-zelftesten zijn minder gevoelig)
 • Het testen is een momentopname
 • Correct gebruik zelftest (bv. druppelen in juiste venster)
 • Geen toegangsticket tot bv. een restaurantbezoek.

Webinar APB – Zelftesten ( 2/04/2021)

Zelftesten: veel gestelde vragen – FAQ (22/04/2021)

Beslissingsboom: Wanneer moet je zelftest afleveren? Wanneer doorverwijzen naar de arts of testcentrum? De beslissingsboom (van APB en Ophaco) kan je hierbij ondersteunen. Deze werd gevalideerd door de federale Task Force Testing en de Risk Assessment Group.

BTW

Om de zelftesten toegankelijk te houden voor de bevolking, werd er beslist de BTW van deze (en andere COVID-testen) te houden op 0%.
Deze maatregel loopt momenteel tot 31/12/2022, zoals aangegeven in de circulaire 2021/C/3 van 11 januari 2021.

Terugbetaling?

Enkel de patiënten die van de bijkomende tegemoetkoming genieten, kunnen een tussenkomst van het RIZIV verkrijgen, zodat ze het remgeld van 1 euro betalen en het RIZIV het resterende bedrag voor de test en advieshonorarium terugbetaalt aan de apotheker. Het is daarvoor onontbeerlijk dat de apotheker telkens de verzekerbaarheid via MyCareNet nakijkt en de afleveringen in het GFD registreert om terugbetalingsweigeringen van de VI’s te vermijden. Klik hier voor de lijst met vergoedbare testen (en erkend door het FAGG) (versie 2/5/2022).  Op de website van het RIZIV vind je altijd de meest recente lijst.

 

Ook patiënten die genieten van een bijkomende tegemoetkoming via RailCare hebben recht op tussenkomst. Hierbij bedraagt het remgeld €2 euro. Opnieuw mag er enkel met vergoedbare testen gewerkt worden.

Voor de terugbetaling:

 • De terugbetalingbasis van de zelftest bedraag vanaf 1 augustus 2022 € 5 (voordien € 8).
  • De terugbetaling bedraagt € 4.
  • De preferentieel verzekerde patiënt betaalt € 1 remgeld (RailCare: €2 – terugbetaling €3).
 • Geen noodzaak van een voorschrift, dit kan door een fictief voorschrift te registreren en te tariferen (cfr. noodanticonceptie, griepvaccins). Dit kan door de apotheker geregistreerd worden via een pseudovoorschrift  (pseudo voorschrijver : 1.00001 06 999) of via een normaal voorschrift, voor zover er werkelijk een is.
 • Enkel individueel verpakte zelftesten (bv. voor de test van Roche: teststrip, wattenstaafje, buisje voor extractiebuffer, dispenserdop en bijsluiter). komen in aanmerking voor terugbetaling.
 • De terugbetaling (door het RIZIV) is gebaseerd op de volgende bedragen (vanaf 1 augustus 2022):
  • Vergoeding voor de prijs van de zelftest: € 3 (voordien € 5).
  • Afleveringshonorarium voor de apotheker per zelftest: € 1 (voordien € 2).
 • De apotheker zal per zelftest dus € 1 honorarium van het RIZIV en € 1 van de patiënt ontvangen voor de uitvoering van zijn taken (RailCare: €2 remgeld ) (zie verder).
 • De tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering voor zelftests is beperkt tot 2 zelftests per begunstigden per week en de aflevering is beperkt tot maximum 4 zelftests per aflevering (en dus bijgevolg voor een periode van 14 kalenderdagen).
 • Op de website van het FAGG staat dat er maximum 10 in 1 doos mogen afgeleverd worden aan een burger. Daardoor mag de apotheker in principe geen doos van 25 verkopen maar wettelijk wel 25 x 1 individuele test. Het is dus niet de bedoeling om “groepen” te bevoorraden (kleine onderneming, allerlei stages organisator, wandel- of sportclub,…). Indien deze groepen toch testen in de apotheek willen kopen, kan dit aan dezelfde prijs dan de andere burgers en met dezelfde aanbeveling wat de hoeveelheid betreft. De apotheker heeft het recht om de aflevering te weigeren indien hij vindt dat deze in strijd is met de strategie van de overheid.

Inwerkingtreding

Het koninklijk besluit, dat nodig was om een wettelijk kader te creëren voor de aflevering van terugbetaalbare COVID-zelftests in de apotheek aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming, is verschenen in het Staatsblad. De terugbetaling ging dus officieel in op 8 april 2021.

Rol van de apotheker

 • De aflevering begeleiden door advies te geven over het goed gebruik en de patiënt informeren dat hij/zij bij een positief resultaat een arts moet raadplegen.
 • De identiteit en het feit dat hij van een verhoogde tegemoetkoming geniet, nagaan.
 • De aflevering registreren in het farmaceutisch dossier van de patiënt en (in het GFD). De beperkingen met betrekking tot de maximale hoeveelheid per begunstigde naleven (zie hierboven).
 • Zich ervan verzekeren dat hij/zij de toestemming heeft van de betrokken begunstigde om de informatie over het afleveren van zelftests te delen via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Die raadpleging van het GFD wordt door de overheid gevraagd om shopping te vermijden.

De prijsstructuur die door de overheid is bepaald, zou je moeten helpen bij het kopen van zelftests van je groothandelaars/verdelers, die verzoenbaar zijn met bovengenoemde terugbetalingsbasis. De zelftests worden gefactureerd aan de derde betaler en door de TD’s aan de verzekeringsinstellingen gefactureerd.

Voor personen die geen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (uitgenomen RailCare)

 • Er is geen terugbetaling.
 • Er is geen vastgelegde prijs.

Geen exclusiviteit in de apotheek meer

Eind juni verscheen het K.B. dat het distributiekanaal voor zelftesten vanaf 1 juli zal liberaliseren. Dat wil zeggen dat de bevolking vanaf die dag COVID-zelftesten zal kunnen vinden buiten het apotheekkanaal.
De burgers zullen uiteraard kunnen blijven rekenen op hun apotheker voor de beste ondersteuning. De terugbetaling van zelftesten voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming blijft behouden.

(Bron APBFlash 29/03 – 30/03 – 02/04 en APBnews nr 364 en nr 371)