Home > Nieuws > COVID-19 vaccins

COVID-19 vaccins

Vaccin en vaccinatiestrategie

De massale vaccinatie van de bevolking volgend jaar zou een keerpunt moeten zijn in de strijd tegen het coronavirus. Vanaf de eerste aankondiging over het vaccinatieplan dat in ons land zal worden ingezet, hebben de overheden het belang benadrukt van communicatie om het grote publiek gerust te stellen en de twijfelaars te overtuigen.

Als apotheker zal je daarin een belangrijke rol spelen. Op de website van het FAGG staat een heleboel algemene informatie, daarnaast ook informatie over de verschillende vaccins tegen COVID-19, hun ontwikkeling, veiligheid en doeltreffendheid. Bovendien geeft het FAGG nu in zijn rubriek ‘vragen en antwoorden over vaccins tegen COVID-19’ ook specifieke en gedetailleerde informatie die regelmatig aangepast wordt. Op de website www.watmag.be, kunt u eveneens heel mooie informatie terugvinden op maat van uw patiënten.

Alle informatie over de doelgroepen en de vaccinatiestrategie wordt door de FOD Volksgezondheid gepubliceerd op de website info-coronavirus. Op de website laatjevaccineren.be van de Vlaamse overheid vind je een overzicht van de volgorde van vaccineren. De apothekers werden, samen met andere zorgverleners in de eerstelijnszorg, opgenomen in de 1ste fase, na de bewoners en het personeel van woonzorgcentra en na de andere collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers. Daarna komt het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorginstellingen aan de beurt. In de 2de fase worden achtereenvolgens de 65-plussers, de 45- tot 65-jarigen met onderliggende gezondheidsproblemen en de mensen met een essentieel beroep gevaccineerd.

Er is sensibilisatiemateriaal voorzien om uit te delen in de apotheek. Een overzicht van de beschikbare documenten per doelgroep vind je hier. Bestellen kan je door hier te klikken.

Bron: APBnews 350 – 352

Vaccinatiecentra

Langzaamaan sijpelt er informatie binnen over de vaccinatiecentra: Hoeveel worden er opgericht? Waar gelokaliseerd? Wanneer en hoelang zijn deze open?
Op 13 januari 2021 heeft de Vlaamse Overheid een presentatie gegeven voor de lokale besturen en zorgraden. Hierin kan u al heel wat praktische informatie terugvinden om de vele vragen van uw patiënten te beantwoorden.

In de vaccinatiecentra zullen er ook parttime ‘Farmaceutische Experts’ aanwezig zijn. Zij zullen onder andere verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de correcte bewaring  van de vaccins, stockbeheer, toezicht op verdunnen van de vaccins, … Eens er een correcte omschrijving, verloning en richtlijnen bekend zijn, brengen we jullie op de hoogte.

In tussentijd trachten we wel al een overzicht te maken van de apothekers die deze taak op zich willen/kunnen nemen. U kunt zich hier registreren. Alvast bedankt!