Home > Nieuws > De magistrale bereiding: een behandeling op maat

De magistrale bereiding: een behandeling op maat

‘Voorbeelden uit de praktijk’ om het belang van het magistraal te illustreren

‘Thomas is vandaag 9 jaar oud. Het is een speels, vindingrijk en nieuwsgierig kind. Al sinds hij klein was, bereidt zijn apotheker een siroop op basis van candesartan…’
Zo begint het persbericht dat we vrijdag naar de media sturen. Dat “voorbeeld uit de praktijk” illustreert een van de belangrijkste troeven van magistrale bereidingen, namelijk een dosering en toedieningsvorm van een geneesmiddel om te beantwoorden aan een specifieke behoefte van een patiënt.

Een mini-film om het groot publiek te informeren

Maar wat is een magistrale bereiding eigenlijk? En wanneer kan dat een interessant alternatief zijn voor de patiënt? Een animatiefilmpje geeft voortaan in minder dan twee minuten tijd antwoord op die vragen. Het filmpje werd ook gepubliceerd op www.apotheek.be en kan u zelf delen via uw website en sociale media.

 

Een ‘charter’ om de toekomst van de magistrale bereiding te garanderen

Het zou weinig zin hebben om over het magistraal te communiceren zonder de aandacht te vestigen op de problemen die verhinderen dat het magistraal zijn potentieel volledig kan benutten. Daarom bezorgen we de media vrijdag ook het ‘Charter van de magistrale bereiding’ dat door de vzw MFK werd opgesteld. Naast het in kaart brengen van de bestaande problemen op het terrein formuleert dat charter ook een aantal concrete oplossingen voor die problemen. Doel van het charter: alle betrokken partijen (patiënten, artsen, beleidsverantwoordelijken en andere bevoegde overheden) (re)sensibiliseren over het belang van het magistraal. Met als kernboodschap: de oplossingen die nodig zijn, zijn vaak veel eenvoudiger dan men denkt.