Home > Nieuws > Attesten: versterkte controles op komst

Attesten: versterkte controles op komst

Voor geneesmiddelen van ‘Hoofdstuk IV’ is de terugbetaling afhankelijk van een attest of machtiging tot terugbetaling door een adviserend geneesheer. Dat attest kan je terugvinden via MyCareNet. Bij elke aflevering van een geneesmiddel van Hoofdstuk IV moet je MyCareNet raadplegen om zeker te zijn dat er een geldig attest is. Dat is de enige garantie op terugbetaling…

Maar wat als een patiënt in de apotheek komt met een papieren machtiging voor een geneesmiddel van een Hoofdstuk IV-geneesmiddel en je geen attest terugvindt via MyCareNet of als je MyCareNet niet kan raadplegen? In een dergelijk geval moet je de risico’s (continuïteit van de zorg, betrouwbaarheid van de patiënt, financieel risico, …) evalueren. Misschien werd het attest ingetrokken of vervangen (of zelfs vervalst)? Als er twijfels zijn, pas je de derdebetalersregeling niet toe en geef je de patiënt een formulier contante betaling (bijlage 30) mee. MyCareNet is de enige gegarandeerd juiste bron om de geldigheid van een attest voor de terugbetaling van Hoofdstuk IV-geneesmiddelen na te gaan.

Papieren attesten
Voor de terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen en gezondheidsproducten is er – helaas – nog steeds een papieren attest vereist, namelijk voor chronische analgetica, dieetvoeding, medische hulpmiddelen en magistrale bereidingen. Voor die producten, die onder een andere regeling dan het klassieke Hoofdstuk IV vallen, is het papieren attest de enige geldige informatiebron voor terugbetaling. Vraag je patiënten om hun papieren attest steeds mee te brengen naar de apotheek voor die gevallen. Het is voor hen immers niet eenvoudig om te achterhalen of het product op het attest al dan niet is ingeschreven in Hoofdstuk IV (en dus raadpleegbaar is via MyCareNet).

Voor specialiteiten van het attesttype ‘E’ (maximale totale hoeveelheid voor een beperkte periode), ben je – ook helaas – nog steeds verplicht om de aflevering op het papieren attest te vermelden. Dat is nodig om te kunnen nagaan of de maximale hoeveelheid nog niet bereikt is en de patiënt dus nog recht heeft op terugbetaling.

Versterkte controles
De tariferingsdiensten factureren geneesmiddelen waarvoor een machtiging vereist is enkel als er een correct attestnummer is doorgegeven via je tariferingsbestand. De tariferingsdiensten hebben geen bijkomende informatie over de machtiging en kunnen dus geen verdere verificaties uitvoeren. De mutualiteiten zullen dat vanaf april wel doen…

  • De mutualiteiten zullen voor elk geneesmiddel dat onderworpen is aan een machtiging nagaan of er voor de betrokken patiënt een geldig attest bestaat voor het product op de datum van aflevering. Let dus goed op dat de datum in het tariferingsbestand binnen de geldigheidsperiode van het attest valt. Wees vooral aandachtig bij regularisaties of wijzigingen van machtigingen!
  • De mutualiteiten houden rekening met de toegelaten verwisselbaarheid van attesten en zullen controleren of de gefactureerde CNK is ingeschreven in de paragraaf van Hoofdstuk IV waarvoor een akkoord bestaat. Zo zal er een weigering volgen indien je bijvoorbeeld het attest voor Rilatine (§313) zou gebruiken voor het afleveren van Rilatine MR (§346). Wees dus bijzonder aandachtig voor de paragraaf in geval van VOS.
  • Sommige geneesmiddelen hebben verschillende terugbetalingsmogelijkheden. Dat is bijvoorbeeld het geval met simvastatine: A? (met attest) of BT (a posteriori controle). Kies de juiste terugbetalingsmogelijkheid.
  • De mutualiteiten zullen ook controleren of het attestnummer exact overeenstemt. Als je het nummer handmatig registreert en je typt bijvoorbeeld een 5 in plaats van een 6, dan zal dat tot een foutmelding leiden. Ook als je bijvoorbeeld ‘00000’ of ‘12345’ registreert als attestnummer of als je symbolen of spaties gebruikt, zal dat leiden tot een foutmelding. Die zal in een eerste fase ‘informatief’ zijn, maar op termijn kan de terugbetaling geweigerd worden. Besteed dus extra aandacht aan de correctheid van het attestnummer. Indien je MyCareNet Hoofdstuk IV raadpleegt, beschik je altijd over het correcte attestnummer. En de computer vult het nummer netjes voor jou in.