Home > Nieuws > Staurodorm® is voor lange tijd onbeschikbaar

Staurodorm® is voor lange tijd onbeschikbaar

Wegens het langdurig ontbreken van Staurodorm® (maart 2021) en de onmogelijkheid om dit geneesmiddel in te voeren, moet er gezocht worden naar alternatieven.

De dienst beroepsontwikkeling- en ondersteuning denkt met je mee! In dit document vindt u de voornaamste zaken waarmee u rekening dient te houden wanneer u een alternatief zoekt.