Home > Nieuws > Afronden van bedragen ?

Afronden van bedragen ?

Mogen in een apotheek de bedragen afgerond worden ?

Als ondernemer kan je niet weigeren dat de klant een bedrag van bijvoorbeeld 8,22 euro met een briefje van 20 of 50 euro betaalt…
De wettelijke basis is artikel 10 van de Europese verordening nr. 974/98 van 3 mei 1998 over de invoering van de euro. Dat artikel stelt dat een ondernemer eurobankbiljetten en euromuntstukken moet aanvaarden als geldig betaalmiddel.
De apotheker kan er echter wel voor opteren om af te ronden.

De afronding van het te betalen bedrag van geneesmiddelen is wel degelijk mogelijk. De wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, heeft het verbod afgeschaft,maar dan moet u wel een pictogram afficheren (klik hier voor het pictogram). Indien u meer informatie wenst kan u hier de site van de FOD economie raadplegen of https://goedafgerond.belgium.be voor meer informatie over de afronding van cashbetalingen.

Vanaf 1 december 2019 moeten alle cashbetalingen van een consument (muntstukken en biljetten) worden afgerond.

Op 1 december 2019 wordt het verplicht om het totaalbedrag dat een consument aan een onderneming in cash betaalt, af te ronden. Concreet betekent dit dat bij cashbetalingen totaalbedragen telkens naar boven of beneden moeten worden afgerond al naar gelang het bedrag het dichtst bij 0 of 5 cent ligt. Voorwaarden zijn dat de betaling gebeurt in het bijzijn van de consument en de verkoper en dat het te betalen bedrag meer dan 5 cent bedraagt. Online aankopen mag u met andere woorden niet afronden.

Ondernemingen kunnen er ook voor kiezen om de afronding uit te breiden naar alle andere betaalmiddelen. In dat geval wordt de afronding op het totaalbedrag toegepast en moet de onderneming de consument hiervan op de hoogte brengen door de volgende wettelijke tekst op te hangen: “Het totaalbedrag wordt altijd afgerond.”

Opgelet!

De munten van 1 en 2 cent blijven wel een wettelijk betaalmiddel. De onderneming mag betalingen in die muntstukken dus niet weigeren. Enkel de Europese regelgever kan de muntstukken afschaffen.