Home > Nieuws > Aanpassing van geldigheidsduur van machtigingen van adviserend geneesheer

Aanpassing van geldigheidsduur van machtigingen van adviserend geneesheer

Het RIZIV heeft een aantal wijzigingen aangekondigd te wijten aan de gevolgen van de coronacrisis.
Eén van de wijzigingen is de automatische aanpassing van de geldigheidsduur van de machtigingen toegekend door de adviserend geneesheer.

In de praktijk betekent dit dat machtigingen die sinds 13 februari vervallen zijn of komen te vervallen voor 1 juli, automatisch met drie maanden* worden verlengd. Bijvoorbeeld: een machtiging geldig tot 15 februari krijgt een automatische verlenging tot 14 mei, een machtiging geldig tot 15 mei een automatische verlenging tot 14 augustus.
Deze maatregel is geldig voor alle types machtigingen: farmaceutische specialiteiten, magistrale bereidingen, medische hulpmiddelen, medische voeding, autosondage, etc.
In het bijzonder voor de farmaceutische specialiteiten zullen de mutualiteiten de geldigheidsperiodes aanpassen op basis van de gegevens van MyCareNet Hoofdstuk IV. Dit betekent dat de apothekers telkens MyCareNet Hoofdstuk IV moeten raadplegen voor elke aflevering van deze geneesmiddelen in derdebetalersregeling.

Voor de attesten type ‘e’ wordt de hoeveelheid actief bestanddeel dat tijdens de toegelaten periode terugbetaalbaar is proportioneel verhoogd (in functie van de verlengingsduur van het attest). Opgelet, indien een duidelijk gedefinieerd aantal vergoedbare verpakkingen per patiënt voorzien is (bijvoorbeeld HPV vaccins of behandeling voor rookstop), leidt de verlenging van de geldigheidsduur van de machtiging niet tot een verhoging van het aantal vergoedbare verpakkingen.

Meer informatie vindt u hier.

Wat de terugbetaling betreft voor de acute hypoxemie en korte termijn zuurstofbehandeling, werden ook tijdelijke versoepelende maatregelen genomen:

  • Voor gasvormige zuurstof en zuurstofconcentrators werden de machtigingen automatisch verlengd in geldigheidsduur (zie hierboven).
  • Voor gasvormige zuurstof en de oxyconcentrators voor de indicatie ‘acute hypoxemie’ zal de lopende machtiging minstens tot en met 31 mei 2020 geldig blijven en de terugbetaling van maximaal 6 periodes van 1 maand mogelijk maken (ipv nu 3x 1 maand) binnen een periode van 1 jaar. Op die manier kan de overgang naar langdurige zuurstoftherapie uitgesteld worden naar een latere datum.
  • Voor de acute hypoxemie is er nu ook een onderlinge uitwisselbaarheid (dus tussen gasvormige zuurstof, vloeibare zuurstof en zuurstofconcentratoren) van de attesten : een machtiging/akkoord dat gegeven is voor het ene type zuurstoftherapie is ook geldig voor een ander type zuurstoftherapie. Met andere woorden: wanneer een patiënt een machtiging heeft voor een oxyconcentrator (medisch hulpmiddel) of gasvormige zuurstof (farmaceutische specialisteit), kan je in beide situaties als apotheker kiezen om ofwel een oxyconcentrator ofwel gasvormige zuurstof af te leveren, in overleg met de arts en de patiënt weliswaar. Deze bepalingen treden in werking op 1 april 2020 en zijn van toepassing tot het einde van de crisis (een datum nader te bepalen door de Minister van Sociale Zaken, op voorstel van het Verzekeringscomité).