Home > FTA > Navorming

Navorming

Bijscholing is een wettelijke en deontologische verplichting voor zowel apothekers als farmaceutisch-technisch assistenten. Een aantal uren wordt voorlopig niet opgelegd. Er dienen ook geen accreditatiepunten behaald te worden. Het PC 313 sloot een akkoord af dat voltijds tewerkgestelde apothekersassistenten toelaat drie dagen vorming per jaar te volgen (voor halftijds tewerkgestelde werknemers is dit anderhalve dag).

 

IPSA

Het navormingsinstituut IPSA voorziet jaarlijks een lessenreeks voor farmaceutisch-technisch assistenten. Deze omvat 3 webinars en 2 hoorcolleges. Het programma van 2021 ziet er als volgt uit:

  • Eerste hulp bij rookstop (webinar, voorjaar)
  • Pijnbestreiding: maak de juiste keuze (webinar, voorjaar)
  • Welk advies geven bij de opstart van een nieuw geneesmiddel (webinar, voorjaar)
  • Oogklachten in de apotheek: oogziekten (najaar, hoorcollege)
  • Oogklachten in de apotheek: farmaceutische zorg (najaar, hoorcollege)

Alle informatie kan u in de IPSA Folder Jaarcyclus FTA 2021  terugvinden.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100 (geen BTW) en inschrijven kan via dit formulier. Deze bijdrage kan gerecupereerd worden via het Paritair Comité.

Paritair Comité 313

Opleidingskosten kunnen, na succesvolle beëindiging ervan, terugbetaald worden via PC313. De tussenkomst door het Fonds wordt slechts verleend indien de cursus voorafgaandelijk erkend werd door het comité. Indien dit het geval is, ontvangt u tijdens of na de opleiding formulieren die u vervolgens kan bezorgen aan ons of rechtstreeks aan het Paritair Comité.