Home > FTA > Navorming

Navorming

Bijscholing is een wettelijke en deontologische verplichting voor zowel apothekers als farmaceutisch-technisch assistenten. Een aantal uren wordt voorlopig niet opgelegd. Er dienen ook geen accreditatiepunten behaald te worden. Het PC 313 sloot een akkoord af dat voltijds tewerkgestelde apothekersassistenten toelaat drie dagen vorming per jaar te volgen (voor halftijds tewerkgestelde werknemers is dit anderhalve dag).

 

IPSA

Het navormingsinstituut IPSA voorziet jaarlijks een lessenreeks voor farmaceutisch-technisch assistenten. Deze omvat 3 hoorcolleges (die ook als e-learning worden aangeboden), alsook 1 extra les die enkel online te volgen zal zijn. Het programma van 2020 ziet er als volgt uit:

Alle informatie kan u hier terugvinden.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100 (geen BTW) en inschrijven kan via dit formulier. Deze bijdrage kan gerecupereerd worden via het Paritair Comité.

 

Paritair Comité 313

Opleidingskosten kunnen, na succesvolle beëindiging ervan, terugbetaald worden via PC313. De tussenkomst door het Fonds wordt slechts verleend indien de cursus voorafgaandelijk erkend werd door het comité. Indien dit het geval is, ontvangt u tijdens of na de opleiding formulieren die u vervolgens kan bezorgen aan ons of rechtstreeks aan het Paritair Comité.