Home > FTA > FTA studeren

FTA studeren

Graag meer weten over de opleiding tot farmaceutisch-technisch assistent? Hier vind je alle informatie over de verschillende opleidingen in West-Vlaanderen waar je het diploma van apotheekassistent kan behalen (beroepstitel ‘farmaceutisch-technisch assistent).

 

Wat zijn de voorwaarden om het beroep van farmaceutisch-technisch assistent uit te oefenen?

 • Houder zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs waarvan het programma minstens volgende opleiding omvat:

Theoretische opleiding:

 1. Fysiologie, anatomie, biologie
 2. Studie van aliphatische en aromatische organische geneesmiddelen
 3. Farmacologie ( farmacodynamie )
 4. Toxicologie
 5. Fysica
 6. Studie van minerale geneesmiddelen
 7. Deontologie

 

Theoretische en praktische opleiding

 1. Galenica ( inbegrepen steriliteit en microbiologie )
 2. Lezen van voorschriften
 3. Farmaceutische wetgeving en tarificatie
 4. Farmacognosie
 5. Analytische scheikunde

 

 • Ofwel houder zijn van een opleiding van hoger secundair onderwijs en bovendien met vrucht een op zijn minst evenwaardige specifieke opleiding gevolgd hebben in een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid, waarvan het programma minstens de hoger vermelde theoretische opleiding en theoretische en praktische opleiding omvat.
 • Met vrucht een stage van minstens 300 uren in een apotheek doorlopen.

 

Overzicht van de verschillende opleidingen van farmaceutisch-technisch assistent in West-Vlaanderen

De meeste opleidingen zijn dagopleidingen van 1 jaar, maar er kan ook een avondopleiding (2 avonden in de week) of een zaterdagopleiding gevolgd worden van 2 jaar.

Met diploma van ‘Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie’ kan ook de erkenning van apotheekassistent aangevraagd worden, mits het volgen van een stage in een apotheek van minimaal 300 uur (gevalideerd door een erkende onderwijsinstelling) en het volgen van de module tarificatie en wetgeving in een erkende onderwijsinstelling.

 

Een volledig overzicht van alle FTA opleidingen in West-Vlaanderen kan je hier downloaden.