Home > FTA > Erkenning

Erkenning

De erkenning van paramedische beroepen gebeurt via het Agentschap Zorg & Gezondheid. Als u een diploma als farmaceutisch-technisch assistent behaalt, dan krijgt u automatisch een erkenning van Zorg & Gezondheid. U hoeft die niet zelf aan te vragen.

In België heb je een visum nodig om aan de slag te kunnen als paramedicus. Dit is het attest dat de toelating geeft om het beroep uit te oefenen. Het visum wordt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid automatisch uitgereikt en verstuurd van zodra u erkenning behaalt.

Afgestudeerd in 2017 of eerder? Vraag uw erkenning aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Meld u aan met uw e-id of federaal token en kies daarna “aanmelden als burger”. Hou dit bij de hand:

  • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
  • Uw e-mailadres
  • Ingescande versies van uw diploma en stagebewijs, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand)
  • U hoeft geen tewerkstellingsattest op te laden

 

Een voorlopig erkenning laten omzetten naar een definitieve erkenning.

Zodra u het diploma of de attesten behaald hebt die bewijzen dat u voldoet aan de minimale kwalificatievereisten, kan u een omzetting van uw voorlopige erkenning naar een definitieve aanvragen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

 

Een voordeel op basis van verworven rechten vragen (derogatie).

Wie vroeger al technische prestaties of handelingen van een paramedisch beroep deed, kan die in sommige gevallen blijven doen zonder erkenning. Wie voor een periode van ten minste drie jaar vóór 1 september 2010 het beroep van FTA reeds uitvoerde, kan een tewerkstellingsattest indienen bij het e-loket van Zorg en Gezondheid.

 

Een lijst van erkende apotheekassistenten kan u hier bekijken.