Home > Events > Train-the-trainer MFO: Rationeel gebruik benzodiazepines

Train-the-trainer MFO: Rationeel gebruik benzodiazepines

MFO

Het Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) programma “rationeel gebruik van benzodiazepines bij slapeloosheid door multidisciplinaire samenwerking” werd goedgekeurd door het RIZIV voor lokaal MFO-overleg, d.w.z. tussen huisartsen en apothekers.
Doel MFO?
Het doel van dit MFO is om lokaal afspraken te maken tussen de huisartsen en apothekers om het gebruik van slaapmiddelen te verminderen. Er dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt omtrent aanpak van opstart en afbouw van benzodiazepines alsook over de manier waarop de patiënt kan gemotiveerd worden. Niet-medicamenteuze adviezen moeten steeds als een eerste optie worden beschouwd en opstart van benzodiazepines als laatste hulpmiddel. Afbouwen van chronisch benzodiazepinegebruik is niet evident maar zeker mogelijk. Het is belangrijk dat de apotheker en huisarts hier nauw in samenwerken en hetzelfde verhaal naar de patiënt brengen. Enkel op deze manier is succes mogelijk en kunnen we het benzodiazepinegebruik in ons land terugdringen.
Het MFO omvat 2 grote luiken:
  1. Rationeel gebruik van benzodiazepines: aanreiken van gepaste, niet-medicamenteuze alternatieven en interventies teneinde tot een rationeel voorschrijven en afleveren van benzodiazepines te komen.
  2. Aanpak van chronisch benzodiazepinegebruik: aanreiken van interventies en tools voor de afbouw van chronisch benzodiazepinegebruik.

TRAIN-THE-TRAINER?

Benzodiazepines zijn een moeilijk thema om lokale artsen en apothekers te overtuigen om effectief met dit thema aan de slag te gaan. Naast praktische en theoretische info is het luikje motivationele gespreksvoering dan ook een belangrijk item tijdens de TTT. Enkel huisartsen en apothekers die de TTT hebben gevolgd mogen nadien MFO’s rond dit thema modereren.

WAAR & WANNEER?

  • Sint-Martens-Latem 17/09/2020 (20h-22h): Hanne Creupelandt (psychologe), Dr. Joke Pauwelyn (huisarts) en apr. Carolien Bogaerts.
  • Antwerpen 7/10/2020 (19h30-21h30): Evelien De Kempeneer (psychologe), Dr. Bea Vermeyen (huisarts) en apr. Carolien Bogaerts.
  • Leuven 8/10/2020 (12h30-14h30): Dr. Gabie Thys (huisarts), Jolien Delbeke (psychologe) en apr. Carolien Bogaerts.

 

INSCHRIJVEN?

U kan hier inschrijven voor de TTT.

ACCREDITATIE?

Er is accreditatie voorzien.

4 punten in domein B

Start
17/09/2020 (20:00)
Eind
08/10/2020 (23:00)
Locatie
De Westvlaamse