Home > Events > De apotheker vaccineert: praktische opleiding

De apotheker vaccineert: praktische opleiding

ONDERWERP

  • Inleiding: logistieke organisatie van vaccinatie in uw apotheek (E-learning)
  • Basic Life Support (coördinator: Prof. Nathalie Charlier (KUL)
  • Anafylactische shock + practical skills: preventie prikaccidenten en toediening IM vaccin (coördinator: Dr. Isabeau Lecoutere (UGent)
  • Op het einde zal iedereen een afsluitende proef doen en ontvangt u een gedetailleerd document met daarop de gevolgde opleidingsmodules en de scores van de proef.

Elke sessie duurt 4u. Per sessie kunnen maximaal 20 apothekers zich inschrijven, verdeeld in twee groepen van 10 personen. De ene groep start met het BLS-gedeelte, de andere met de practical skills. Na een korte pauze tussen de lesonderdelen wordt er gewisseld.

Deze fysieke opleiding is toegelaten in de huidige Coronamaatregelen omdat het een essentieel beroep betreft en niet virtueel georganiseerd kan worden.

Voorwaarde tot deelname:

  • 1 apotheker per apotheek (titularis of adjunct), aangevuld met beperkt aantal vervangers (evenredig met het aantal eerstelijnszones).
  • U hebt uw eID bij voor een correcte registratie!
  • U hebt de theoretische webinar gevolgd en de eindtest met succes afgelegd.
  • U hebt de e-learning rond logistieke aandachtspunten bij vaccinatie gevolgd en de eindtest met succes afgelegd.

ACCREDITATIEPUNTEN

8 in domein B

KOSTPRIJS

45 euro

Paritair fonds 313: voor deze opleiding is een aanvraag voor erkenning ingediend voor een tussenkomst van 9 euro per uur zodat het inschrijvingsgeld kan gerecupereerd worden.

INSCHRIJVINGEN

Om iedereen een gelijke kans te geven om de opleiding te volgen, is er in deze eerste fase slechts één plaats per apotheek (APB-nummer) beschikbaar. Spreek binnen het team af wie hiervoor in eerste instantie in aanmerking komt.

max 20 deelnemers per workshop – max 2 plaatsvervangers per workshop

Het zou zonde zijn om lege zitplaatsen te hebben terwijl er zoveel vraag is. Daarom kan uw inschrijving NIET worden geannuleerd. Indien u om één of andere reden toch niet kan deelnemen, vragen we u om telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat (051 69 11 20) (voor vrijdag 16u!).

Deze les is volzet!

U kan zich hier inschrijven op de wachtlijst:

Start
06/02/2021 (09:00)
Eind
06/02/2021 (13:00)
Locatie
De Westvlaamse
Categorie
IPSA