Home > Events > APINTO: Nieuwe antidiabetica – Kortrijk

APINTO: Nieuwe antidiabetica – Kortrijk

Dit jaar snijdt IPSA onder de noemer Apothekers INTeractief Opleiden (APINTO) een brandend actueel onderwerp aan nl. de nieuwe antidiabetica. Wie na de hoorcolleges over geneesmiddelen bij diabetes graag nog deze moeilijke en uitgebreide materie verder wil inoefenen is bij APINTO aan het juiste adres. We spitsen ons daarbij in het bijzonder toe op de incretinemimetica (bijv. Trulicity®), de gliptines (bijv. Januvia®) en de gliflozines (bijv. Jardiance®). Aan de hand van casussen werken we rond de bijzondere aandachtspunten, innamemomenten en nevenwerkingen van deze nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast kijken we nog naar de nierfunctie en potentiële interacties. Ook zal er de nodige aandacht worden besteed aan therapietrouw en de implementatie van het voortraject diabetes, dat nog maar heel recent werd goedgekeurd.

Concreet leert u onder het toeziend oog van een moderator met de interactieve tool werken. In een paar muisklikken bezorgt deze tool u de gewenste informatie over eerste uitgifte begeleiding, patiënteducatie, therapietrouw, posologie, interacties, …

U krijgt bovendien een handig boekje ter beschikking als naslagwerk.

Deze workshop werd uitgewerkt in samenwerking met De Westvlaamse Apothekersvereniging. Het lesmateriaal werd nagelezen door Prof. Christophe De Block (UZ Antwerpen) en Prof. Hans De Loof (UAntwerpen).

 

Waar & wanneer

  • SYNTRA WEST, Lokaal F19, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk
  • Donderdag 7 juni

 

Praktisch

Lesgever: apr. Annelies Hauspie

Deelname aan deze APINTO is gratis voor ingeschrevenen op de IPSA jaarcyclus 2018.

Niet ingeschrevenen betalen € 50 (excl. BTW).

Er werden voor deze activiteit 4 accreditatiepunten in domein B aangevraagd.

Eenmaal ingeschreven zal u van De Westvlaamse een bevestigingsmail ontvangen met daarin een aantal instructies voor de installatie van de tool op laptop of tablet. Wij vragen met aandrang om deze tool op voorhand te installeren. De avond van de workshop dient u uw laptop of tablet met geïnstalleerde tool bij te hebben.

 

Inschrijven

 

Start
07/06/2018 (20:00)
Eind
07/06/2018 (22:00)
Categorie
Infoavond