Home > Events > Apinto Fazodem (Brugge)

Apinto Fazodem (Brugge)

Dit jaar zet IPSA onder de noemer Apothekers INTeractief Opleiden (APINTO) in op Farmaceutische Zorg voor personen met Dementie (FAZODEM). Cijfers van 2016 tonen aan dat er in België ongeveer zo’n 200 000 personen met dementie zijn. Ongetwijfeld is elk van ons al eens in contact gekomen met zo’n patiënt in de apotheek. Dementie heeft echter ook een grote impact op de omgeving en mantelzorgers van de patiënt. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen lanceerde daarom in samenwerking met het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) het FAZODEM-project. Zo werd onderzocht op welke manier wij kwalitatieve zorg en maximale ondersteuning kunnen bieden als huisapotheker bij personen met dementie. Dit resulteerde in de uitgave van een kaft met allerlei ondersteunend materiaal om apothekers de nodige kennis en houvast te bieden.

In navolging van dit project organiseerde IPSA i.s.m. VAN vorig jaar enkele hoorcolleges rond FAZODEM. Deze APINTO gooit het echter over een praktische boeg en spitst zich toe op het gebruik van de kaft en extra online materiaal. Waar kan je welke informatie en documentatie vinden? Welk materiaal is beschikbaar? Wat vind je nog online? Aan de hand van casussen, zal je onder het toeziend oog van de moderator leren werken met de verschillende materialen (zoals geneesmiddelenfiches, patiëntenfolders, toolkits, checklists, …). Deelnemers aan deze APINTO ontvangen tijdens de sessie gratis de FAZODEM kaft (t.w.v. €79), dankzij de tussenkomst van VAN met middelen van de Vlaamse Overheid. Na het volgen van deze APINTO heeft zorg voor personen met dementie geen geheimen meer voor u en kan u deze patiënten optimaal begeleiden en ondersteunen met behulp van deze kaft! Deze workshop werd uitgewerkt in samenwerking met VAN.

inschrijven kan hier

Start
13/06/2019 (20:00)
Eind
13/06/2019 (22:00)