Home > Events > Afhaling en vernietiging vervallen scheikundige en bulkproducten

Afhaling en vernietiging vervallen scheikundige en bulkproducten

Tijdens de maanden mei en juni worden nieuwe ophaalbeurten georganiseerd voor het afhalen en vernietigen van vervallen grondstoffen en/of reagentia. Door de strengere controles zijn afvaldienstverleners, waaronder ook onze partner Renewi (vroeger Van Gansewinkel), verplicht om vanaf nu stoffen te sorteren per type. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen (halogeenvrije) solventen, basen, zuren, oxiderende, giftige en andere stoffen. Elk vat moet bovendien een inventaris bevatten.

 

Praktisch

 • Vanaf 15 april: levering van de verschillende gevraagde lege vaten (inhoud van max. 60 liter of max. 40 kg).
 • Mei/juni: start ophaling van de vaten door de firma Renewi. U wordt 2 dagen op voorhand gecontacteerd via
  mail door de firma i.v.m. het plaatsen en ophalen van de vaten.

  • Grondstoffen moeten per soort in de respectievelijke vaten geplaatst worden.
  • Max. inhoudsmaat per verpakking van 5 liter.
  • Per vat wordt een inventarislijst toegevoegd.
  • Grondstoffen mogen in hun oorspronkelijke verpakking in de vaten geplaatst worden, of u mag de poe-
   ders overgieten in zakjes. De naam van de grondstof moet duidelijk op de verpakking staan.
  • De gevulde vaten moeten aangeboden worden op een voor de chauffeur goed bereikbare plaats
 • Als lid van De Westvlaamse tariferingsdienst bedraagt de kost (excl. 21 % BTW):
  • 78,00 euro voorrijkosten in totaal voor levering en ophaling van de vaten
  • 15,10 euro transportkost per opgehaald vat
  • 8,00 euro (30 L vat) of 10,00 euro (60 L vat) verpakkingskost per vat
  • 0,77 euro per kg solventen (halogeenvrij), vb. ethanol, propanol, aceton, …
  • 1,53 euro per kg basen, vb. ureum, natriumhydroxide, ammoniak, KOH…
  • 1,70 euro per kg zuren, vb. fosforzuur, HCl, H2SO4, HNO3, …
  • 1,96 euro per kg oxiderende stoffen vb. zuurstofwater, salpeterzuur, perchloorzuur, peroxide, …
  • 1,96 euro per kg giftige stoffen, vb kwikchloride
  • 1,96 euro per kg andere stoffen, vb zouten
 • De facturatie gebeurt via de tariferingsdienst en er wordt een wettelijk attest van de vernietiging verstrekt.

Inschrijven kan tot 20 maart

 

Aanvullende voorwaarden

 • Geen radioactieve stoffen: vb. thorium, radium, uranium, uranylacetaat, …
 • Geen explosieven: vb. nitroglycerine, ammoniumnitraat, …
 • Geen organische peroxiden: vb. benzoylperoxide (ontplofbaar)
 • Geen picrinezuur
 • Geen PCB’s
 • Geen fosfiden
 • Geen bacteriologisch besmette stoffen
 • Geen verdoving
 • Geen reactieve producten: vb. natrium, lithium, magnesium, fosfor of calciumcarbide
 • Geen stoffen die acuut toxisch zijn bij het inademen of bij het contact met de huid: vb. cyaniden
 • Geen metallisch kwik

Voor vragen over de inhoud van de vaten of ophaaldata: customercare@renewi.com of tel. 03/443 26 57.

 

Inschrijven

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Start
19/03/2018 (00:00)
Eind
20/03/2018 (23:59)
Categorie
Evenement