Precursoren (2023)

explosieven drugs drugsprecursoren ammoniumnitraat kaliumichloraat kaliumperchloraat natriumchloraat natriumperchloraat nitromethaan salpeterzuur waterstofperoxide zuurstofwater zwavelzuur meldingsplicht verdachte transactie politie pseudoefedrine pseudoephedrine norefedrine norephedrine ergometrine declaratie groothandel afnemersverklaring

download hier
Laatst aangepast op 15/06/2023