Parkinson – Symptomen (les IPSA)

tremor bradykinesie rigiditeit hyperreflexie

download hier
Laatst aangepast op 26/06/2023