Medicatie in Palliatieve Setting (2020)

palliatief palliatieve zorg pijn morfine fentanyl oxycodon transdermaal therapeutisch systeem TTS nausea braken haloperidol alizapride metoclopramide hyoscine dexamethason levomepromazine angst diazepam lorazepam hik dyspnoe delier delirium haloperidol clotiazpine doodsreutel atropine butylhyoscine hyoscine dyspnoe morfine nozinan lorazepam palliatieve sedatie midazolam levomepromazine haloperidol clotiapine propofol ranitidine octreotide naloxon naltrexon

download hier
Laatst aangepast op 14/06/2023
This site is registered on Toolset.com as a development site.