Home > Arts > Tarifering – LTD3

Tarifering – LTD3

LTD3 is een nationaal werkende tariferingdienst die gespecialiseerd is in de administratieve verwerking van geneeskundige zorgverstrekkingen. Wij werken op de meest innovatieve en kostenbewuste wijze en verzekeren zo een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Zo houden we onze klanten tevreden! Ons cliënteel bestaat uit huisartsen, geneesheren-specialisten, tandartsen, verpleegkundigen, … Aangezien veel zorgverstrekkers verbonden zijn met zorgverstrekkende instellingen kunnen we ook de ziekenhuizen, rusthuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en andere verzorgingsinstellingen tot ons cliënteel rekenen.

 

Artsentarifering met LTD3 geeft u tijd om écht arts te zijn…

Klinken volgende problemen u ook bekend in de oren:

  • Patiënten die niet begrijpen waarom ze extra moeten betalen voor hun GMD alhoewel ze met het GMD tot 30% minder remgeld betalen;
  • De psychologische drempel om het GMD aan te rekenen aan uw vertrouwde patiënten bovenop de consultatie;
  • Het verlies aan inkomen door het GMD niet aan te rekenen alhoewel u er recht op heeft;
  • Veel administratief werk waardoor er steeds minder tijd overblijft om echt arts te zijn;
  • Patiënten die omwille van financiële problemen de consultatie niet kunnen betalen;
  • Patiënten die tijdens een wachtdienst geen geld bijhebben om te kunnen betalen;

Dagelijks horen wij immers deze argumenten van dokters die ons contacteren en die kiezen om via LTD3 te werken met het systeem derdebetaler. Op die manier kan u steeds correct uw ereloon aanrekenen en doen wij de afrekening en inning van deze rechtstreeks via de mutualiteit. U heeft geen administratief werk meer, uw inkomen zal toenemen en uw patiënten zullen nog meer tevreden zijn, aangezien zij in die bepaalde situaties niet meer moeten betalen. LTD3 biedt u deze dienstverlening aan waar u en uw patiënt alleen maar beter van worden.

Gedurende reeds 25 jaar garanderen wij onze klanten (ziekenhuizen, artsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen, …) een correcte dienstverlening. Voor huisartsen hanteren wij een standaardtarief van 2.48% (excl BTW) voor de volledige afwerking van uw getuigschriften in het derdebetalerssysteem. Voor geneesheer-  specialisten hanteren wij een degressief tarief op basis van de omzet.

Bovendien ontvangt u maandelijks alle nodige overzichten en boekhoudkundige documenten die het u makkelijk maken de volledige verwerking te kunnen opvolgen.

Hebt u interesse, contacteer ons dan voor een vrijblijvende infobrochure die alle informatie en documenten bevat om onmiddellijk van start te kunnen gaan. Indien u dat wenst komen we ook graag bij u langs.

LTD3
ILGATLAAN 5
3500 HASSELT
Tel: 011/28 78 03
Fax: 011/28 78 05
E-mail: info @ ltd3.be

www.ltd3.be