COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is één van de meest voorkomende chronische longziekten in België samen met astma. Het zijn twee verschillende ziektebeelden met als gemeenschappelijk kenmerk: obstructie van de luchtwegen. Bij astma is deze obstructie in principe reversibel, bij COPD irreversibel en meestal progressief. Beide ziektebeelden zijn het gevolg van een inflammatie van de luchtwegen, hoewel een verschillend inflammatoir proces aan de basis ligt.

Zowel de internationale richtlijnen voor COPD (GOLD-richtlijnen; Global Initiative for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease) als deze voor astma (GINA-richtlijnen) zijn duidelijk: een symptomatische controle van de ziekte houdt meer in dan het louter puffen van geneesmiddelen. Beide richtlijnen promoten een zogenaamd “management programma” met o.a. ook rookstop, eetgewoonten en lichaamsbeweging. Het voorziet ook voor u, als apotheker, enkele extra aandachtspunten. Uw patiënten hebben immers, naast informatie over het geneesmiddel en de aandoening, ook baat bij:

  • het aanleren van de bijhorende correcte inhalatietechniek
  • toezicht op de geschiktheid van een inhalator
  • bewaking van hun de therapietrouw
  • het aanleren hoe men allergenen kan vermijden (astma)
  • herinnering aan hun griepvaccin
  • begeleiding bij rookstop

GOLD-RICHTLIJNEN

In 2023 werden de GOLD-richtlijnen aangepast.

ZORGPAD COPD

In samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep, waar de Westvlaamse Apothekersvereniging deel van uitmaakte, ontwikkelde het LMN Brugge-Oostende-Houtland een protocol voor de ondersteuning van de eerstelijnszorgverleners bij de behandeling en screening van COPD. Meer info vindt u hier terug.

 

EXTRA INFORMATIE