Home > Arts > Pathologie gebonden info > Levenseinde > Palliatieve zorgen

Palliatieve zorgen

 “Palliatieve zorg is alles wat nog dient gedaan te worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden” – Cicely Saunders.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) definieert palliatieve zorg als volgt:
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, d.m.v. vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

In West-Vlaanderen zijn 4 palliatieve netwerken actief, waar patiënten terecht kunnen voor informatie, begeleiding en ondersteuning van psychische en lichamelijke klachten. Palliatieve patiënten kunnen in het palliatief forfait worden opgenomen, waardoor ook geneesmiddelen in de apotheek terugbetaald worden. In de Raad van Bestuur van elk palliatief netwerk is een afgevaardigde van De Westvlaamse Apothekersvereniging vertegenwoordigd.

 

Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen – Heidehuis vzw
Fazantendreef 11
8200 Sint-Michiels (Brugge)
Tel: 050/40 61 50
Fax: 050/40 61 59
E-mail: info@heidehuis.be
Website: www.heidehuis.be


Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel vzw
Handelstraat 1
8800 Roeselare
Tel: 051/24 83 85
E-mail: info@demantel.net
Website: www.pzwvl.be


Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek – Oostende vzw
Stovestraat 2A
8600 Diksmuide
Tel: 051 51 98 00
E-mail: info@palliatieve.be
Website: www.pzwvl.be


Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw
Reepkaai 4
8500 Kortrijk
Tel: 056/63 69 50
E-mail: palnet.zwvl@yucom.be
Website: www.palnet.be

 

VOORSCHRIFTEN

Sedert 1 januari 2016 passen de West-Vlaamse Palliatieve Netwerken actief 6 technische zorgen toe. In 2015 heeft De Westvlaamse samen met de 4 Palliatieve Netwerken voorschriften uitgewerkt, waardoor het werk van de verpleging én van de apotheker veel vergemakkelijkt wordt. Klik op de voorschriften om het document te openen.

Indien er in de thuisomgeving een technische akte wordt uitgevoerd, zoals sonderen bij een vrouw, dan duidt de verpleging op het overeenkomstige voorschrift aan welk materiaal er nodig is. Speciaal voor de apothekers werden de juiste CNK’s op de voorschriften vermeld – gelieve hiermee rekening te houden.

LEIFPLAN

Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde, kan u ook steeds terecht op bij LEIF (LevensEinde InformatieForum) of neem telefonisch contact op via de Leiflijn op het nummer 078/15 11 55.

De brochure  ‘Leidraad voor artsen’ omvat alle professionele informatie omtrent een waardig levenseinde.