Home > Arts > Magistraal

Magistraal

Magistrale bereidingen laten toe de dosering en/of galenische vorm van een geneesmiddel af te stemmen op de toestand van de patiënt en kunnen een alternatief bieden voor geneesmiddelen waarvoor een vereiste dosering of vorm niet beschikbaar is als farmaceutische specialiteit. Het magistraal biedt ook een oplossing wanneer een bepaalde specialiteit tijdelijk niet verkrijgbaar is of uit de handel is. Ook wanneer de patiënt allergisch is aan bepaalde bestanddelen kan een aangepaste bereiding voorgeschreven worden.


Verkort voorschrijven

Om de voorschrijfmodaliteiten van de magistrale bereidingen te verbeteren en om elk risico op vergissingen te voorkomen, mogen magistrale bereidingen die zijn voorgeschreven op basis van het bereidingsnummer vanaf 01/07/2015 niet meer vergoed worden (K.B. 10/05/2015, Belgisch Staatsblad 15/06/2015).

 

Het voorschrijven van bereidingen onder verkorte vorm (met vermelding van de titel van het naslagwerk), blijft echter wel vergoedbaar mits het gaat om terugbetaalbare bereidingen die vermeld zijn in:

  • hetzij de geldende uitgaven van de Belgische en Europese Farmacopee en het Therapeutisch Magistraal Formularium (EF55, EF6, BF6, TMF).  In dit geval volstaat de titel.
  • hetzij het Nationaal Formularium (NF4, NF5,  NF6), MFS(-D) en/of PMF, enz…
    Deze bereidingen zijn vergoed indien de voorschrijver het werk vermeldt dat de voorgeschreven formule bevat en de apotheker de volledige gedetailleerde formule heeft vermeld op het voorschrift.

Nuttige online-naslagwerken voor formules

  • TMF
  • MFK: Grote database met honderdtallen nationale en internationale formules, een aanrader!

MFO

Wist je dat er twee goedgekeurde MFO’s bestaan rond het magistraal voorschrijven en bereiden? Deze medisch-farmaceutische overleggen willen het voorschrijven van geschikte magistrale bereidingen bevorderen, alsook  het maken van duidelijke afspraken tussen arts en apotheker. Je leest hier meer.