Home > Tools & logistiek > Kwaliteitscontrole bereidingen

Kwaliteitscontrole bereidingen

Als apotheker bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle producten, waaronder ook magistrale bereidingen, die u aflevert. Dit houdt in dat u moet kunnen aantonen dat de bereidingen die u aflevert kwaliteitsvol zijn en dat de kwaliteit geregeld wordt opgevolgd. Voor een individuele apotheker is dit echter moeilijk haalbaar. Via een systeem van autocontrole krijgt de sector zelf de verantwoordelijkheid om hierop toe te zien. Dit kreeg vorm via het “Kwaliteitsprogramma Bereidingen”. Aan dit programma kunnen officina-apotheken en ziekenhuisapotheken deelnemen.

Bij iedere cyclus maken een honderdtal apothekers dezelfde bereiding, die geanalyseerd wordt op de Dienst Geneesmiddelenonderzoek (DGO). De analyse beoordeeld naast de analytische parameters (gehalte, uniformiteit, …) ook etikettering en protocollering. Elke deelnemer aan het kwaliteitsprogramma ontvangt een individueel verslag met persoonlijke feedback over zijn bereiding. Op het einde van iedere cyclus worden de globale resultaten gecommuniceerd naar het ganse apothekerscorps om kwaliteitsbevordering te stimuleren.

Dit kwaliteitsprogramma bereidingen bestaat sinds 2017 en ongeveer 10 % van de apotheken nam deel. Dit getuigt van goed kwaliteitsbeheer in de apotheek. Maar een aantal apothekers neemt liever niet deel uit schrik voor een slecht resultaat. Individuele resultaten worden echter nooit gepubliceerd en bovendien biedt de deelname de kans om non-conformitetiten op te sporen en bij te sturen.

Volgend filmpje licht het kwaliteitsprogramma bereidingen toe.

Wenst u graag deel te nemen aan het “Kwaliteitsprogramma Bereidingen” dan kan u meer informatie over de bereidingen en/of kandidaatstelling voor deelname terugvinden via MyQualityControl op de website van APB. (www.apb.be > mijn tools > My Quality Control > Kwaliteitsprogramma bereidingen).