Audit

Lijst van verplichte geneesmiddelen en medische hulpmiddelen – Lijst van de verplichte materialen

Systeem voor opvolging van bestellingen voor patiënten (continuïteit van de zorg)

Stockbeheer

Opvolging vervaldatums (geneesmiddelen, officinale bereidingen, grondstoffen …)

Bereidingszone, protocollen, verpakking, etikettering, controle van bereidingen

Controle weegschalen en koelkast

Onderhoud en conformiteit aerosoltoestellen in verhuur

Aanduiding en updaten van publieksprijzen in publieksruimte

Registreren OTC en gezondheidsproducten in het (gedeeld) patiëntendossier

Basis farmaceutische zorg: bevraging (validatie – WHAM), posologie en innamemoment, eerste uitgifte informatie

Vertrouwelijkheidshoekje – GGG (astma, voortraject diabetes)

Huisapotheker – medicatieschema aanmaken – updaten

Beschikbare en gebruikte bronnen (TMF, Phil, Lareb, Cybele, pletmedicatie, …)

Klachtenafhandeling

Farmacovigilantie (RMA, melding ongewenste effecten “gele fiche”)

Personeel: organigram, functiebeschrijvingen, teamoverleg, continue navorming, zelfevaluatie

Multidisciplinaire communicatie, samenwerking, contacten (met artsen, verpleegster, …)

Informatie apotheek en wachtdienst (externe communicatie)

Website en sociale media (Facebook, instagram, …)

GDPR- beveiliging van gegevens