Home > Thema’s > Verdoving

Verdoving

Bons voor verdovende middelen (Verdovingsbons)

Elke levering in België van middelen met stoffen opgelijst in bijlagen I, II en IV van het K.B. 06/09/2017 mogen slechts worden uitgevoerd op overlegging van een speciale bestelbon die bij de dienst Verdovende Middelen van het FAGG moet worden besteld.

Basisprincipe: een verdovingsbon is in feite een bestelbon, dus de bedoeling is dat deze bon (het geheel van de 3 gekleurde luiken) bezorgd wordt aan de leverancier na te zijn ingevuld, gedateerd en gehandtekend door de apotheker, een verantwoordelijke persoon of persoon hiertoe aangeduid in de organisatieprocedure (in het geval van een vergunninghouder). De leverancier vult de datum van levering in en de bon (3 luiken) vergezelt de bestelling. De bestelling wordt vervolgens gecontroleerd door de aankoper die dateert en handtekent voor ontvangst en het witte en gele exemplaar terugstuurt naar de leverancier. Het roze exemplaar wordt bijgehouden door de aankoper.

Een niet-limitatieve lijst van geneesmiddelen en grondstoffen vergund voor gebruik in de apotheek, waarvoor een verdovingsbon moeten worden uitgeschreven, vindt u hier terug. Op deze lijst vindt u ook de verdovingscodes.

Bestellen van verdovingsbons

zie website fagg