Home > Stage > Wat na afstuderen? De Westvlaamse informeert naar je toekomstplannen …

Wat na afstuderen? De Westvlaamse informeert naar je toekomstplannen …

Wij, met de Westvlaamse, vertegenwoordigen de apothekers en verdedigen hun belangen bij de openbare instanties. De beroepsverenigingen van de officina-apothekers zijn gegroepeerd per regio en APB (de Algemene Pharmaceutische Bond) is de overkoepelende federatie. De lokale beroepsverenigingen zijn een ideaal om in contact te komen met apothekers uit uw regio of bij het zoeken naar een job. Geef je toekomstplannen door aan ons!

 Registreer je op www.dewestvlaamse.be (klik op ’Lid worden’) en vraag uw account aan. In 2020 hoeft u geen lidgeld te betalen. U ontvang wekelijks een nieuwsbrief, uitnodigingen voor evenementen en bijscholingen en je hebt toegang tot onze website.

Daarnaast zijn wij ook actief op Facebook onder ‘De Westvlaamse Apothekersvereniging’ en ‘Jouw Lokale Huisapotheker’, voeg ons toe als vriend. Ook de jonge apothekers zijn vertegenwoordigd op Facebook onder de naam ‘Young Pharmacists’. Word snel fan!

Wat na afstuderen? De Westvlaamse informeert naar je toekomstplannen …

Bedankt voor jullie feedback!

De Westvlaamse verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Uw gegevens worden door De Westvlaamse alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van bepaalde diensten en activiteiten. U kunt uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.