Home > Navorming > De apotheker vaccineert

De apotheker vaccineert

Vaccinatie in de apotheek is mogelijk vanaf 1 november 2022. Om deze dienst te kunnen aanbieden dient u hiervoor een opleiding te volgen. IPSA organiseerde in het verleden reeds workshops.
Met deze bevraging wensen we te polsen of er collega’s zijn die deze opleiding nog niet volgden en interesse hebben om deze opleiding alsnog te volgen. Dit is geen aanvraag tot inschrijving.