Eerstelijnszones

Momenteel is de eerste lijn in Vlaanderen erg gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid om goede, geïntegreerde en multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren aan personen met een chronische zorgnood. De zesde staatshervorming heeft de gemeenschappen belangrijke extra bevoegdheden toegekend. De Vlaamse regering grijpt dit momentum aan om de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als inhoud te reorganiseren.

 

Een belangrijke stap in de hervorming van de eerste lijn was de afbakening van eerstelijnszones. Er zijn  12 eerstelijnszones (ELZ) gevormd in West-Vlaanderen. Klik op de regio om er meer over te lezen.

 1. Eerstelijnszone WE40
 2. Brugge
 3. Houtland & Polder
 4. Eerstelijnszone Kortrijk
 5. Eerstelijnszone Menen
 6. Oostende-Bredene
 7. Oostkust
 8. Eerstelijnszone Westhoek
 9. Westkust en Polder
 10. Eerstelijnszone Middel WVL
 11. Eerstelijnszone RITS
 12. Eerstelijnszone Waregem

Per ELZ is er een antwoord geformuleerd op de vijf onderstaande vragen:

Waarom moeten we veranderen?

 • Aftoetsen wat er leeft in de Eerstelijnszone.
 • Duidelijke argumenten hebben om de veranderingen te motiveren

Waarom bestaan we als eerstelijnszone?

 • Hoe omschrijven wij het betekenisvolle werk dat wij doen?
 • Wat is onze opdracht als ELZ? Wat is onze bestaansreden?
 • Wat zou men missen mochten wij er niet zijn?
 • Wat willen wij als eerstelijnszone gerealiseerd zien? Wat is de finaliteit die wij betrachten?

Waarvoor staan we als eerstelijnszone?

 • Waaraan herkennen we een zorg- en welzijnsprofessional binnen onze ELZ – waar mag die niet tegen zondigen ?
 • Welke kernwaarden onderschrijven wij als ELZ, waarnaar we willen streven?

Welke kernopdrachten?

 • Belangengroepen binnen ELZ hebben elk hun eigen vragen/noden: welke soorten vragen krijgen wij?
 • Vanuit deze groepen en hun zorg- en ondersteuningsnoden kunnen we in een latere stap ons de vraag stellen: ‘Wat moeten we als zone doen? Hoe dit invullen?’

Hoe zien we iedereen binnen deze eerstelijnszones samenwerken?

Wat vinden wij belangrijk op het vlak van:

 • Structuur (macro/micro)
 • Leiderschap
 • Teams
 • Medewerkers
 • Cultuur
 • Systemen

 

Manier van aanpak

Binnen een eerstelijnszone werkt een formeel samenwerkingsverband, de zorgraad, aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders. Een van de doelstellingen is beter samenwerken en een meer integrale zorg uitbouwen voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. Daarnaast is de afstemming tussen preventie, begeleiding, ondersteuning, curatie en revalidatie ook een kernopdracht. In de eerstelijnszone brengen alle deelnemende partners ook de noden op bevolkingsniveau in kaart en werken ze samen aan een actieplan. Er zullen thematische werkgroepen actief zijn die de beslissingen van de zorgraad zullen voorbereiden.

Door de vorming van deze ELZ’s krijgen wij als apotheker een unieke kans om ons lokaal beter te verankeren. Daarenboven leren de andere zorgverleners en welzijnswerkers ons en onze expertise kennen!

Bijkomende informatie