Home > Lokale projecten > GGG Parkinson > duiding post GGG Parkinson

duiding post GGG Parkinson

We hielden ons dan ook niet in om alle leden te sensibiliseren: een webinar werd georganiseerd, honderden protocols, verslagbladen en folders werden gedrukt om alles kant-en-klaar tot in de apotheek aan te leveren. Ook in de FarmaFocus werd de nodige aandacht aan dit project besteed. Chronic Care Projecten werden betrokken om een honorarium te bekomen voor de tijdsinvestering. We hebben huisartsen gesensibiliseerd via het Collegazetje, neurologen en patiëntenverenigingen werden aangeschreven. Ook herinnerden we wekelijks aan het project d.m.v. de nieuwsbrief en onze e-mailhandtekening. Tenslotte stonden we ook telefonisch klaar voor ondersteuning.

De reden? Er is een shift van het afleveren van “doosjes” naar het afleveren van “diensten”, diensten waaraan een honorarium wordt verbonden. Het is de taak van een beroepsvereniging om haar leden hiervoor klaar te stomen.

Dat deze nieuwe wending in ons beroep onvermijdelijk is, wordt bevestigd door budgetten die het RIZIV  meer en meer voorziet in onze sector bv. voor 2022 het GGG medication review voor gepolymediceerde patiënten en het afbouwen van benzodiazepines via magistrale bereidingen. Deze nieuwe wending toont waar de toekomst van de huisapotheker ligt en waar ook het GGG Parkinson zijn plaats kan hebben. Sterker nog: in het GGG Parkinson wordt er ook gevraagd een korte analyse van de medicatie te doen, waardoor dit de perfecte voorbereiding kan zijn om voeling te krijgen met het GGG medication review.