Home > Lokale projecten > GGG Parkinson

GGG Parkinson

Het GGG Parkinson werd opgemaakt in het kader van een masterproef aan de KU Leuven in samenwerking met een masterproef aan de VU Brussel.

Deze interventie kadert in een onderzoek naar de meerwaarde en implementatie van het gesprek, en polst bovendien ook naar de rol en meerwaarde van de huisapotheker.

De doelstelling van beide projecten overlappen grotendeels: beide projecten ijveren ervoor om de rol en meerwaarde van de apotheker in de begeleiding van patiënten aan te tonen.

De Westvlaamse roept daarom hun apothekers op om deze interventie toe te passen bij minstens twee Parkinsonpatiënten (of patiënten met parkinsonisme) in de apotheek waarvan men huisapotheker is of waar het huisapothekerschap nog opgestart wordt. Patiënten met palliatief statuut worden geëxcludeerd van deze studie.

Het gesprek bestaat uit een voorbereidende fase waarbij

  • de patiënt een enquête invult voorafgaand aan het gesprek die polst naar het huisapothekerschap en het medicatieschema
  • de apotheker de medicatiehistoriek, medicatieschema e.a. informatiebronnen van de patiënt al controleert op therapietrouw, contra-indicaties, interacties e.a. geneesmiddelengebonden problemen.

Het gesprek zelf polst verder naar problemen rond therapietrouw.
Alle documenten hieromtrent heeft u in november 2021 ontvangen. Deze documenten, alsook andere ondersteunende documenten en links, zijn terug te vinden onderaan deze pagina.

Het project GGG Parkinson is intussen lopende. De studenten kunnen data verzamelen tot eind maart 2022. Gelieve ons dan ook zoveel mogelijk verslagbladen en andere documenten terug te bezorgen voor eind maart 2022.

 

Heeft u vragen of problemen rond het project? Aarzel niet contact met ons op te nemen!

 

 

Informatiewebinar rond project

Webinar 2 september
Introductiefilmpje ‘Huisapotheker’ – Apotheek Maenhout


Documenten rond het GGG Parkinson

Brief  met toelichting gewijzigde timing en aanpassing instructies (12/1/2022) (zaken in het rood aangeduid zijn enkel relevant voor apothekers gelegen in Chronic Care Regio’s empact of Sibe (De Koepel)

Stappenplan GGG Parkinson (zaken in het rood aangeduid zijn enkel relevant voor apothekers gelegen in Chronic Care Regio’s empact of Sibe (De Koepel)
Enquête Patiënt 
Invuldossier (voorbereiding + verslagblad) : Word-versie   –  PDF-versie
GGG Parkinson – Fiche Oplossingen Bij Problemen Met Therapietrouw
Folder GGG Parkinson

Stappenplan: Hoe veilig een office-document via e-mail versturen?


Bijkomende, nuttige documenten/tools tijdens gesprek

GGG Parkinson – Fiche: Waarom Je Best Stipt Medicatie Inneemt
GGG Parkinson – Fiche Klachten
GGG Parkinson Fiche Praktische Problemen
Vragenlijst Niet Motorische Symptomen (Bron: Parkinson Dagziekenhuis AZ Delta Roeselare)

Niet-medicamenteuze adviezen rond Ziekte Van Parkinson (thuisarts.nl – gericht op patiëntenniveau)

Filmpjes rond toedienen van geneesmiddelen

Medicatieschema: geneesmiddelen i.f.v. tijd (Excel)

 

Nuttige informatie ter voorbereiding van het gesprek

Website van Parkinsonliga


Lesmateriaal rond Ziekte van Parkinson

e-learning Parkinson IPSA: Parkinson – begeleiding in de apotheek: klik op hoofdstukken voor link naar video   (toegang via Vimeo)

Wat is Parkinson?
Symptomatologie

Dit onderdeel wordt toegelicht via geschreven informatie, hier terug te vinden.

Farmacologie
Praktische problemen
1ste uitgifte
2e uitgifte
Herhaalde uitgifte
Motorische symptomen

 

Samenvatting IPSA-opleiding Ziekte Van Parkinson (2019)

Samenvatting IPSA-opleiding Parkinson (2009) (toegang via IPSA) – momenteel niet beschikbaar

Handouts medicatienazicht bij Parkinsonpatiënt (toegang via IPSA)- momenteel niet beschikbaar

Oplijsting courante motorische symptomen (2021) (toegang via IPSA)- momenteel niet beschikbaar

Medicatie bij Ziekte van Parkinson (2009) (toegang via IPSA)- momenteel niet beschikbaar

 

Casuistiek rond de Ziekte van Parkinson (bron: Medicijngebruik.nl)

 

Richtlijnen rond Ziekte van Parkinson

Farmaka: richtlijnen + (niet)-medicamenteus beleid per symptoom van ziekte van Parkinson

NHG-richtlijnen: Ziekte van Parkinson (richtlijnen voor arts)


Medicatienazicht

GheOP3S-tool
Beers (Engels)
Start en Stopp

Syllabus Medicatienazicht: samenvatting (en vertaling) van verschillende tools (toegang via IPSA) – momenteel niet beschikbaar
Handouts medicatienazicht bij Parkinsonpatiënt (toegang via IPSA)- momenteel niet beschikbaar

Berekening Therapietrouw: papieren template (UGent)   (enkel bruikbaar bij patiënten met vaste posologie)

Stockley Drug Interaction Checker (groot bestand, laden duurt mogelijk enkele minuten)