Home > Agenda

IPSA Brugge: Ambulant antibioticagebruik22/10/2018

  Locatie: Vives Brugge
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Inschatten van de klinische relevantie van een QT-interactie met antibiotica Kennis over mogelijke alternatieven bij allergieën Verwerven van basiskennis over ziekenhuisantibiotica Nauwkeurig en volledig advies bij aflevering Kennis over resistentie en preventieve maatregelen hierro

IPSA FTA Brugge: Begeleiding van mijn diabetespatiënt25/10/2018

  Locatie: Green Park Hotel, Brugge
  Tijdstip: 09:00 - 12:30
  Categorie: Grapas
Inzicht in het traject van de patiënt bij prediabetes, opstart van de therapie Aanleren van correct gebruik van meettoestellen, naaldjes, bloed prikken, … De verschillende ondersteunende programma’s (zorgtraject, voortraject, diabetesconventie) van mekaar kunnen onderscheiden Begri

Quiz "De slimste apotheker"26/10/2018

  Locatie: Hotel Mercure
  Tijdstip: 20:00 - 22:30
De orde en De Westvlaamse Apothekersvereniging ontvangen de afgestudeerde apothekers, hun partner en stagemeester voor een ontspannende avond met quiz en walking dinner. Locatie: Mercure Hotel, Kwadestraat 149, 8800 Roeselare Gelieve in te schrijven voor 17 oktober door deze link of mail naar

IPSA Kortrijk: Nierinsufficiëntie (deel 2)06/11/2018

  Locatie: Vives Kortrijk
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Kennis van de anatomie en fysiologie van de nieren Impact geneesmiddelengebruik bij de verschillende stadia Interpretatie van de bloeddruk bij nierinsufficiëntie Weten wat het zorgtraject nierinsufficiëntie omvat Basiskennis rond dialyse, kunstnier en transplantatie   Lesg

IPSA Brugge: Casuïstiek antibiotica12/11/2018

  Locatie: Vives Brugge
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Inschatten van de klinische relevantie van een QT-interactie met antibiotica Kennis over mogelijke alternatieven bij allergieën Verwerven van basiskennis over ziekenhuisantibiotica Nauwkeurig en volledig advies bij aflevering Kennis over resistentie en preventieve maatregelen hierro

YOUNG PHARMACISTS21/11/2018

  Locatie: De Westvlaamse
  Tijdstip: 19:30 - 21:30
  Categorie: Young Pharmacists
De apotheker van morgen is een patiënten-coach, bent u er klaar voor? Als apotheker kan je een unieke en sterke meerwaarde bieden door jouw patiënten te coachen. Maar verwachten patiënten dat wel? En hoe kijken andere zorgverstrekkers daarnaar? Rik Moons is een ervaren spreker die op een ludi

IPSA Brugge: Begeleiding van mijn diabetespatiënt26/11/2018

  Locatie: Vives Brugge
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Inzicht in het traject van de patiënt bij prediabetes opstart van de therapie Aanleren van correct gebruik van meettoestellen, naaldjes, bloed prikken, … De verschillende ondersteunende programma’s (zorgtraject, voortraject, diabetesconventie) van mekaar kunnen onderscheiden Begrij

Stagedag04/12/2018

  Locatie: De Westvlaamse
  Tijdstip: 08:15 - 20:30
Zoals elk jaar heeft De Westvlaamse Apothekersvereniging speciale aandacht voor de laatstejaarsstudenten farmacie. Ook in het najaar van 2018 (dinsdag 4 december 2018) verwelkomen we de studenten op onze stagedag, waar we de stagiairs laten kennismaken met de werking van een groothandel (Febelco) en

MICROBIOOM-REVOLUTIE IN DE APOTHEEK04/12/2018

  Locatie: De Westvlaamse
  Tijdstip: 19:30 - 22:30
Microbioom-Revolutie in de apotheek. Door geïndustrialiseerde voeding, stressvolle levensomstandigheden, vergrijzing van onze bevolking, ... stijgt het aantal patiënten met chronische klachten opvallend (darmklachten, maagzuurremmers, antibioticagebruik). Mtouch organiseert een praktische en

EENLIJN.BE COMBIDAG15/12/2018

  Locatie: Syntra West Roeselare
  Tijdstip: 14:00 - 16:00
en gezamelijke opleiding voor huisartsen en apothekers, waarbij het volledige proces van het vitalink medicatieschema wordt bekeken. Het verbeteren van de samenwerking en het onderling begrip, door inzicht in elkaars werkproces en de aanpak van actuele problemen rond het medicatieschema. Er worden h