Home > Agenda

Hoever staan we met het meerjarenkader?05/09/2018

  Locatie: De Westvlaamse
  Tijdstip: 20:15 - 22:00
  Categorie: Infoavond
Het is ondertussen iets meer dan een jaar geleden dat het meerjarenkader ondertekend werd. Tijd om de balans op te maken: wat is er nu al gerealiseerd en wat nog niet? Het elektronisch voorschrift, de autocontrole van magistrale bereidingen, de uitbreiding van de begeleidingsgesprekken astma, de ca

IPSA Brugge: Nierinsufficiëntie (deel 2)17/09/2018

  Locatie: Vives Brugge
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Kennis van de anatomie en fysiologie van de nieren Impact geneesmiddelengebruik bij de verschillende stadia Interpretatie van de bloeddruk bij nierinsufficiëntie Weten wat het zorgtraject nierinsufficiëntie omvat Basiskennis rond dialyse, kunstnier en transplantatie   Lesg

IPSA Kortrijk: Astma & COPD25/09/2018

  Locatie: Vives Kortrijk
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Kennis van de nieuwste GINA en GOLD richtlijnen Detecteren van overlap astma en COPD medicatie Aanpak overgebruik noodmedicatie en ondergebruik onderhoudsmedicatie Aandachtspunten bij het gebruik van verschillende puffers   Lesgever: Prof. Dr. G. Brusselle   Accredita

IPSA Kortrijk: Hoest09/10/2018

  Locatie: Vives Kortrijk
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Leren omgaan met hoestklachten bij volwassen, zwangere vrouwen en kinderen Logopedie en kinesitherapie bij therapieresistente hoest Interpretatie van hoest als alarmsignaal voor mogelijke ernstige onderliggende oorzaken Inschatten van de plaats en veiligheid van OTC-preparaten  

IPSA Kortrijk: Nierinsufficiëntie (deel 1)16/10/2018

  Locatie: Vives Kortrijk
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Kennis van de anatomie en fysiologie van de nieren Impact geneesmiddelengebruik bij de verschillende stadia Interpretatie van de bloeddruk bij nierinsufficiëntie Weten wat het zorgtraject nierinsufficiëntie omvat Basiskennis rond dialyse, kunstnier en transplantatie   Lesg

IPSA FTA Roeselare: Begeleiding van mijn diabetespatiënt19/10/2018

  Locatie: De Westvlaamse
  Tijdstip: 09:00 - 12:30
  Categorie: Grapas
Inzicht in het traject van de patiënt bij prediabetes, opstart van de therapie Aanleren van correct gebruik van meettoestellen, naaldjes, bloed prikken, … De verschillende ondersteunende programma’s (zorgtraject, voortraject, diabetesconventie) van mekaar kunnen onderscheiden Begri

IPSA Brugge: Ambulant antibioticagebruik22/10/2018

  Locatie: Vives Brugge
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Inschatten van de klinische relevantie van een QT-interactie met antibiotica Kennis over mogelijke alternatieven bij allergieën Verwerven van basiskennis over ziekenhuisantibiotica Nauwkeurig en volledig advies bij aflevering Kennis over resistentie en preventieve maatregelen hierro

IPSA FTA Brugge: Begeleiding van mijn diabetespatiënt25/10/2018

  Locatie: Green Park Hotel, Brugge
  Tijdstip: 09:00 - 12:30
  Categorie: Grapas
Inzicht in het traject van de patiënt bij prediabetes, opstart van de therapie Aanleren van correct gebruik van meettoestellen, naaldjes, bloed prikken, … De verschillende ondersteunende programma’s (zorgtraject, voortraject, diabetesconventie) van mekaar kunnen onderscheiden Begri

IPSA Kortrijk: Nierinsufficiëntie (deel 2)06/11/2018

  Locatie: Vives Kortrijk
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Kennis van de anatomie en fysiologie van de nieren Impact geneesmiddelengebruik bij de verschillende stadia Interpretatie van de bloeddruk bij nierinsufficiëntie Weten wat het zorgtraject nierinsufficiëntie omvat Basiskennis rond dialyse, kunstnier en transplantatie   Lesg

IPSA Brugge: Casuïstiek antibiotica12/11/2018

  Locatie: Vives Brugge
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Inschatten van de klinische relevantie van een QT-interactie met antibiotica Kennis over mogelijke alternatieven bij allergieën Verwerven van basiskennis over ziekenhuisantibiotica Nauwkeurig en volledig advies bij aflevering Kennis over resistentie en preventieve maatregelen hierro

IPSA Brugge: Begeleiding van mijn diabetespatiënt26/11/2018

  Locatie: Vives Brugge
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Inzicht in het traject van de patiënt bij prediabetes opstart van de therapie Aanleren van correct gebruik van meettoestellen, naaldjes, bloed prikken, … De verschillende ondersteunende programma’s (zorgtraject, voortraject, diabetesconventie) van mekaar kunnen onderscheiden Begrij