Home > Agenda

IPSA Kortrijk: Begeleiding van mijn diabetespatiënt24/05/2018

  Locatie: Vives Kortrijk
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Inzicht in het traject van de patiënt bij prediabetes opstart van de therapie Aanleren van correct gebruik van meettoestellen, naaldjes, bloed prikken, … De verschillende ondersteunende programma’s (zorgtraject, voortraject, diabetesconventie) van mekaar kunnen onderscheiden Begrij

IPSA Brugge: Geneesmiddelen bij diabetes28/05/2018

  Locatie: Vives Brugge
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Inzicht in de verschillende aangrijpingspunten van antidiabetica Ongewenste effecten van antidiabetica kunnen koppelen aan werkingsmechanismen Eerste uitgifte informatie met focus op nieuwe antidiabetica Preventie en herkenning  van co-morbiditeiten en hoe de patiënt hierop attent mak

Alles wat je moet weten over het ‘Voortraject diabetes’ - VOLZET29/05/2018

  Locatie: De Westvlaamse
  Tijdstip: 20:15 - 22:00
  Categorie: Infoavond
Deze infoavond is volzet. Wegens groot succes hebben we een 2e infosessie gepland op maandag 18 juni. In 2016 werd de diabetespas vervangen door het 'voortraject diabetes'. De patiënten die daaronder vallen worden opgevolgd door hun huisarts. Vanaf 1 mei 2018 kunnen apothekers een Begeleidingsges

APINTO: Nieuwe antidiabetica - Roeselare04/06/2018

  Locatie: De Westvlaamse
  Tijdstip: 20:00 - 22:00
  Categorie: Infoavond
Dit jaar snijdt IPSA onder de noemer Apothekers INTeractief Opleiden (APINTO) een brandend actueel onderwerp aan nl. de nieuwe antidiabetica. Wie na de hoorcolleges over geneesmiddelen bij diabetes graag nog deze moeilijke en uitgebreide materie verder wil inoefenen is bij APINTO aan het juiste adre

Aan de slag met GDPR in uw apotheek05/06/2018

  Locatie: KULAK Kortrijk
  Tijdstip: 20:00 - 22:00
  Categorie: Infoavond
Op 24 januari organiseerde De Westvlaamse al een 'Awareness sessie' rond GDPR in samenwerking met Deloitte. Toen kwam voornamelijk de theoretische achtergrond van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR aan bod. Herbekijk de presentatie die mevr. Anaïs De Boulle, manager busin

APINTO: Nieuwe antidiabetica - Kortrijk07/06/2018

  Locatie: Syntra Kortrijk
  Tijdstip: 20:00 - 22:00
  Categorie: Infoavond
Dit jaar snijdt IPSA onder de noemer Apothekers INTeractief Opleiden (APINTO) een brandend actueel onderwerp aan nl. de nieuwe antidiabetica. Wie na de hoorcolleges over geneesmiddelen bij diabetes graag nog deze moeilijke en uitgebreide materie verder wil inoefenen is bij APINTO aan het juiste adre

IPSA Brugge: Nierinsufficiëntie (deel 1)11/06/2018

  Locatie: Vives Brugge
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Kennis van de anatomie en fysiologie van de nieren Impact geneesmiddelengebruik bij de verschillende stadia Interpretatie van de bloeddruk bij nierinsufficiëntie Weten wat het zorgtraject nierinsufficiëntie omvat Basiskennis rond dialyse, kunstnier en transplantatie   Lesg

Trends in de behandeling van wonden14/06/2018

  Locatie: De Westvlaamse
  Tijdstip: 19:45 - 22:00
  Categorie: Activiteit van een externe partner
Wondzorg is een snel evoluerend item in de hedendaagse zorg. Het is dan ook een hele uitdaging om up-to-date te blijven op het vlak van wondbehandeling. Daarom nodigt Flen Pharma u uit voor de bijscholingsavond ’Trends in de behandeling van wonden’.   PROGRAMMA 19u45: Ontvangst met brood

Alles wat je moet weten over het ‘Voortraject diabetes’18/06/2018

  Locatie: De Westvlaamse
  Tijdstip: 20:15 - 22:00
  Categorie: Infoavond
De infoavond over Voortraject diabetes op 29 mei was snel volzet! Wegens groot succes organiseren we een 2e avond op maandag 18 juni.   In 2016 werd de diabetespas vervangen door het 'voortraject diabetes'. De patiënten die daaronder vallen worden opgevolgd door hun huisarts. Vanaf 1 mei 20

Infoavond waardige levenseindezorg20/06/2018

  Tijdstip: 19:00 - 21:30
  Categorie: Activiteit van een externe partner
Sinds 5 jaar informeert en sensibiliseert LEIF in West-Vlaanderen de burgers op open en correcte wijze omtrent waardige levenseindezorg. Via individuele informatieve dienstverlening (gratis) en voordrachten. Daarnaast is er ook voor zorgverleners en patiënten een uitgebouwde medische dienstverlenin

APINTO: Nieuwe antidiabetica - Brugge20/06/2018

  Locatie: Syntra Brugge Campus Ten Briele
  Tijdstip: 20:00 - 22:00
  Categorie: Infoavond
Dit jaar snijdt IPSA onder de noemer Apothekers INTeractief Opleiden (APINTO) een brandend actueel onderwerp aan nl. de nieuwe antidiabetica. Wie na de hoorcolleges over geneesmiddelen bij diabetes graag nog deze moeilijke en uitgebreide materie verder wil inoefenen is bij APINTO aan het juiste adre

APINTO: Nieuwe antidiabetica - Veurne25/06/2018

  Locatie: Syntra Veurne
  Tijdstip: 20:00 - 22:00
  Categorie: Infoavond
Dit jaar snijdt IPSA onder de noemer Apothekers INTeractief Opleiden (APINTO) een brandend actueel onderwerp aan nl. de nieuwe antidiabetica. Wie na de hoorcolleges over geneesmiddelen bij diabetes graag nog deze moeilijke en uitgebreide materie verder wil inoefenen is bij APINTO aan het juiste adre

APINTO: Nieuwe antidiabetica - Brugge27/06/2018

  Locatie: Syntra Brugge Campus Ten Briele
  Tijdstip: 20:00 - 22:00
  Categorie: Infoavond
Dit jaar snijdt IPSA onder de noemer Apothekers INTeractief Opleiden (APINTO) een brandend actueel onderwerp aan nl. de nieuwe antidiabetica. Wie na de hoorcolleges over geneesmiddelen bij diabetes graag nog deze moeilijke en uitgebreide materie verder wil inoefenen is bij APINTO aan het juiste adre

IPSA Brugge: Nierinsufficiëntie (deel 2)17/09/2018

  Locatie: Vives Brugge
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Kennis van de anatomie en fysiologie van de nieren Impact geneesmiddelengebruik bij de verschillende stadia Interpretatie van de bloeddruk bij nierinsufficiëntie Weten wat het zorgtraject nierinsufficiëntie omvat Basiskennis rond dialyse, kunstnier en transplantatie   Lesg

IPSA Kortrijk: Astma & COPD25/09/2018

  Locatie: Vives Kortrijk
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Kennis van de nieuwste GINA en GOLD richtlijnen Detecteren van overlap astma en COPD medicatie Aanpak overgebruik noodmedicatie en ondergebruik onderhoudsmedicatie Aandachtspunten bij het gebruik van verschillende puffers   Lesgever: Prof. Dr. G. Brusselle   Accredita

IPSA Kortrijk: Hoest09/10/2018

  Locatie: Vives Kortrijk
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Leren omgaan met hoestklachten bij volwassen, zwangere vrouwen en kinderen Logopedie en kinesitherapie bij therapieresistente hoest Interpretatie van hoest als alarmsignaal voor mogelijke ernstige onderliggende oorzaken Inschatten van de plaats en veiligheid van OTC-preparaten  

IPSA Kortrijk: Nierinsufficiëntie (deel 1)16/10/2018

  Locatie: Vives Kortrijk
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Kennis van de anatomie en fysiologie van de nieren Impact geneesmiddelengebruik bij de verschillende stadia Interpretatie van de bloeddruk bij nierinsufficiëntie Weten wat het zorgtraject nierinsufficiëntie omvat Basiskennis rond dialyse, kunstnier en transplantatie   Lesg

IPSA FTA Roeselare: Begeleiding van mijn diabetespatiënt19/10/2018

  Locatie: De Westvlaamse
  Tijdstip: 09:00 - 12:30
  Categorie: Grapas
Inzicht in het traject van de patiënt bij prediabetes, opstart van de therapie Aanleren van correct gebruik van meettoestellen, naaldjes, bloed prikken, … De verschillende ondersteunende programma’s (zorgtraject, voortraject, diabetesconventie) van mekaar kunnen onderscheiden Begri

IPSA Brugge: Ambulant antibioticagebruik22/10/2018

  Locatie: Vives Brugge
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Inschatten van de klinische relevantie van een QT-interactie met antibiotica Kennis over mogelijke alternatieven bij allergieën Verwerven van basiskennis over ziekenhuisantibiotica Nauwkeurig en volledig advies bij aflevering Kennis over resistentie en preventieve maatregelen hierro

IPSA FTA Brugge: Begeleiding van mijn diabetespatiënt25/10/2018

  Locatie: Green Park Hotel, Brugge
  Tijdstip: 09:00 - 12:30
  Categorie: Grapas
Inzicht in het traject van de patiënt bij prediabetes, opstart van de therapie Aanleren van correct gebruik van meettoestellen, naaldjes, bloed prikken, … De verschillende ondersteunende programma’s (zorgtraject, voortraject, diabetesconventie) van mekaar kunnen onderscheiden Begri

IPSA Kortrijk: Nierinsufficiëntie (deel 2)06/11/2018

  Locatie: Vives Kortrijk
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Kennis van de anatomie en fysiologie van de nieren Impact geneesmiddelengebruik bij de verschillende stadia Interpretatie van de bloeddruk bij nierinsufficiëntie Weten wat het zorgtraject nierinsufficiëntie omvat Basiskennis rond dialyse, kunstnier en transplantatie   Lesg

IPSA Brugge: Casuïstiek antibiotica12/11/2018

  Locatie: Vives Brugge
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Inschatten van de klinische relevantie van een QT-interactie met antibiotica Kennis over mogelijke alternatieven bij allergieën Verwerven van basiskennis over ziekenhuisantibiotica Nauwkeurig en volledig advies bij aflevering Kennis over resistentie en preventieve maatregelen hierro

IPSA Brugge: Begeleiding van mijn diabetespatiënt26/11/2018

  Locatie: Vives Brugge
  Tijdstip: 19:15 - 22:00
  Categorie: IPSA
Inzicht in het traject van de patiënt bij prediabetes opstart van de therapie Aanleren van correct gebruik van meettoestellen, naaldjes, bloed prikken, … De verschillende ondersteunende programma’s (zorgtraject, voortraject, diabetesconventie) van mekaar kunnen onderscheiden Begrij