Geowacht      Jobs      Farmatools      Links      Winkeldochters

Beste bezoeker, om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website en al zijn functionaliteiten, raden wij u aan om eerst in te loggen! Na het inloggen zullen er een aantal extra menu-items zichtbaar worden naargelang uw lidmaatschap bij De Westvlaamse Apothekersvereniging en/of de tariferingsdienst.

Klik bovenaan op 'Inloggen | Registreren' om nu in te loggen of om uw registratie aan te vragen indien u nog geen account hebt.

Coruno en Corvaton (molsidomine): gewijzigde terugbetaling vanaf 1 augustus

Vanaf 1 augustus veranderen de vergoedingsmodaliteiten voor Coruno en Corvaton:

  • Coruno en Corvaton worden enkel nog terugbetaald mits attest en dit voor patiënten die al vóór 1 augustus 2017 behandeld werden met deze geneesmiddelen en terugbetaling genoten in het kader van die behandeling.
  • Patiënten bij wie een behandeling met Coruno of Corvaton voor de eerste keer moet opgestart worden na 31/07/2017 kunnen geen terugbetaling krijgen.

Om verder terugbetaling te hebben, moet de arts een verklaring opmaken waarin hij bevestigt dat de patiënt al vóór 1 augustus 2017 behandeld is met het geneesmiddel en dat de patiënt al genoot van terugbetaling in het kader van die behandeling en een aanvraag tot terugbetaling doen.

Er was veel onduidelijkheid over het begrip “arts”. Volgens het RIZIV kan de verklaring en de aanvraag tot terugbetaling opgemaakt worden door een specialist (onafhankelijk van zijn specialisatie), maar niet door een huisarts. Voor de attestaanvraag kan de specialist de online-toepassing gebruiken. Op deze manier ontvangt men het attest onmiddellijk en kan de patiënt het geneesmiddel bij de apotheek halen.

 

UPDATE 3/08: Gezien vastgesteld werd dat veel te veel patiënten in de problemen geraakten voor wat betreft de terugbetaling van Coruno en Corvaton heeft het RIZIV beslist een tijdelijke praktische overgangsmaatregel in te voeren. Die houdt in dat tijdelijk huisartsen toch ook kunnen zorgen voor de aanvraag van het attest.

Alle artsenkunnen de specialiteiten Coruno en Corvaton blijven voorschrijven.

Werken eGezondheid diensten soms op je zenuwen?

Volg een opleiding van Eénlijn.be, boordevol tips om er vlot mee te leren werken! Tijdens een webinar of een ‘live’ sessie kan je bij Eénlijn.be heel snel èn gratis leren hoe al die diensten precies werken in je eigen softwarepakket. Een webinar volg je thuis of vanuit je praktijk op je eigen computer. Een trainer leidt je stap voor stap doorheen de diverse diensten die je kan of moet gebruiken. Tijdens een ‘live’ sessie leer je in een lokaal in je buurt op een computer van Eénlijn.be hoe de diensten werken in je pakket. Lees in dit artikel over de geplande webinars over uw softwarepakket en schrijf je in.

Lees meer...

Collegazetje mei 2017

In het Collegazetje van mei bespreken we enkele magistrale bereidingen voor atleetvoet, het meerjarenkader van Maggie De Block voor de apotheker, de besparingsmaatregelen, geven we een verslag van de eerstelijnsconferentie en ook enkele online tips zoals nieuwe app's en webtoepassingen van het RIZIV. We duiden op medicatiefouten die vaak gemaakt woren met Tramadol druppels en gebruik van DOAC's bij VKF. De samenstelling van de griepvaccins 2017-2018 is gekend en we bespreken vaccinatie tegen meningokokken van serogroep B. We verduidelijken onze standpunten over de verkoop van zelftesten in de apotheek. En ook LTD3 deelt hun laatste nieuwtjes. Geïnteresseerd in een medisch-farmaceutisch overleg? Contacteer dan De Westvlaamse en lees er meer over in dit Collegazetje.

 

Collegazetje maart 2017

Collegazetje maart 2017: Magistraal: Stomatitis cocktail; Problemen bij elektronisch voorschrijven; Herhaling van enkele voorschrijfregels; Zorgpad obesitas; BNM wordt GGG astma; Afleveren van geregistreerde geneesmiddelen, genotificeerde voedingssupplementen en medische hulpmiddelen: Chronic Care project: De koepel; Midazolam tekort en nieuws vanuit LTD3.

Informatiefolder Recip-e voor huisartsen

Vanaf 1 januari primeert het elektronische voorschrift boven de papieren versie. Recip-e verstuurde onlangs een folder naar alle huisartsen over het gebruik van het elektronisch voorschrift, die u hier kan nalezen.
 

Pagina 1 van 9