Geowacht      Jobs      Farmatools      Links      Winkeldochters

Beste bezoeker, om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website en al zijn functionaliteiten, raden wij u aan om eerst in te loggen! Na het inloggen zullen er een aantal extra menu-items zichtbaar worden naargelang uw lidmaatschap bij De Westvlaamse Apothekersvereniging en/of de tariferingsdienst.

Klik bovenaan op 'Inloggen | Registreren' om nu in te loggen of om uw registratie aan te vragen indien u nog geen account hebt.

Erkenning Farmaceutisch-technisch assistenten

Alle pas afgestudeerde apotheekassistenten moeten een aanvraagformulier indienen bij de FOD Volksgezondheid om hun beroep als farmaceutisch-technisch assistent te mogen uitoefenen in een openbare officina of ziekenhuisapotheek. Het Koninklijk besluit van 5 februari 1997 bepaalt de voorwaarden waaraan apothekersassistenten moeten voldoen. Het KB somt hierbij een lijst met kwalificaties en diplomavereisten op. Indien u aan de voorwaarden voldoet, kan u zich laten regulariseren.
 • Het behalen van een diploma van het hoger secundair onderwijs waarbij het programma beantwoordt aan de bepalingen in het KB, of
 • Het bezit van een diploma van het hoger secundair onderwijs en het volgen van een specifieke opleiding, of
 • Het bezit van een certificaat dat bewijst dat de assistent een regularisatieprogramma heeft gevolgd.
 • Personen die een beroepservaring hebben van meer dan 3 jaar voor 2 juli 1997: de mogelijkheid om zich te beroepen op de verworven rechten (regularisatie voor deze personen was mogelijk tot 1 september 2011).
 • De assistent moet een stage gelopen hebben van minimum 300 uur.
 • De assistent moet regelmatig permanente navorming volgen.

 

Waarom moet u zich laten erkennen als FTA?

 • De erkenning beschermt de titel en verbiedt personen die niet aan de criteria voldoen, de handelingen van een FTA uit te voeren (KB van 5/02/97)
 • De erkenning garandeert de patiënten dat de FTA daadwerkelijk een beroepsopleiding gekregen heeft
 • De erkenning is een garantie dat de FTA zijn kennis bijwerkt door bijscholing te volgen
 • De erkenning maakt een beter beheer van de internationale mobiliteit mogelijk
 • De erkenning stelt het beroep in staat afgevaardigden aan te wijzen die zullen deelnemen aan de raden/comités die het beroep vertegenwoordigen

 

Wie kan zich laten erkennen als FTA?

 1. Assistenten, die een diploma van FTA, apotheekassistent, via het reguliere dagonderwijs (derde graad, zevende jaar), Syntra, VDAB, … bekomen hebben, vullen het document ‘Aanvraagformulier erkenning FTA’ in.
 2. Assistenten, die een diploma bezitten dat geen FTA-diploma is, maar een hoger of equivalent diploma én de FTA’s zullen binnen de zes jaar de vakken afleggen (uiterlijk tegen 31 augustus 2016), waardoor ze het beroep van FTA kunnen uitoefenen zoals deontologie, farmacologie, vullen het formulier in ‘Aanvraagformulier erkenning FTA art 54 ter'.
 

Hoe kan u zich laten erkennen als FTA?

 1. Behoort u tot de eerste groep, namelijk u heeft een diploma van FTA, dan vult u het document ‘Aanvraagformulier erkenning FTA’ in. Bij deze ingevulde aanvraag voegt u een recto verso kopie van de identiteitskaart én een kopie van uw diploma of getuigschrift.
 2. Heeft u een hoger of equivalent diploma aan het FTA-diploma, dan vult u het formulier in ‘Aanvraagformulier erkenning FTA art 54 ter' in. Bij deze ingevulde aanvraag voegt u een recto verso kopie van de identiteitskaart én een kopie van uw diploma of getuigschrift.

     Deze documenten mag u samen versturen naar:
 
     FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
     Eurostation II 
     Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer
     Dienst Gezondheidszorgberoepen
     Victor Hortaplein 40 bus 10
     1060 Brussel

Of per e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vanaf nu is het ook mogelijk uw erkenningsaanvraag online door te geven via deze website!
 
Wenst u meer duidelijkheid dan kunt u terecht bij FOD via hun callcenter tel 02/524 97 97 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Wie is reeds erkend?

Een volledige lijst van alle erkende farmaceutisch-technisch assistenten is verschenen op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. De lijst kan u raadplegen als volgt:

Opgelet dit is een groot document: u kan best zoeken door de Ctrl-toets en F-toets tegelijk in te drukken. Er verschijnt een zoekvenster waarin u de naam (of een deel ervan) kan ingeven. De farmaceutisch-technisch assistenten beginnen ongeveer op lijn 6400 indien het bestand geopend is in excel.