Geowacht      Jobs      Farmatools      Links      Winkeldochters

Beste bezoeker, om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website en al zijn functionaliteiten, raden wij u aan om eerst in te loggen! Na het inloggen zullen er een aantal extra menu-items zichtbaar worden naargelang uw lidmaatschap bij De Westvlaamse Apothekersvereniging en/of de tariferingsdienst.

Klik bovenaan op 'Inloggen | Registreren' om nu in te loggen of om uw registratie aan te vragen indien u nog geen account hebt.

Onze missie, visie, doelstellingen en historiek

 

 

Missie

De Westvlaamse Apothekersvereniging behartigt en verdedigt in West-Vlaanderen de belangen van haar leden apothekers en levert tools aan teneinde de positionering van de apotheek te bewerkstelligen op:
 • Maatschappelijk vlak
 • Wetenschappelijk vlak
 • Economisch vlak

De Westvlaamse Apothekersvereniging biedt haar leden apothekers een kwaliteitsvol en totaal dienstenpakket aan.

 


Visie

De Westvlaamse heeft als eerste opdracht de belangen te verdedigen van de apotheker en z'n personeel. Vandaar dat het in deze context van groot belang is:

 • Om in de verschillende werkgroepen van de overheid aanwezig te zijn
 • Een goede vertegenwoordiging te hebben binnen APB
 • De contacten met 1e en 2e lijn zorgenverstrekkers te bevorderen

 


Doelstellingen

De vier belangrijkste doelstellingen van De Westvlaamse zijn:

 • Beroepsverdediging op lokaal en provinciaal vlak
 • Vertegenwoordigen van de provincie op nationaal vlak (APB)
 • Bevorderen van de dialoog tussen apothekers en andere zorgverstrekkers
 • Logistieke steun verlenen aan de apotheek

 

 

 

Nieuwe leden

We verwelkomen in 2017 een aantal nieuwe adjuncten en titularissen (zie lijst). De nieuwe leden werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 22 maart 2017.

 

 

 

 

Historiek

De Westvlaamse Apothekersvereniging is ontstaan op 1 januari 2010, na het samengaan van AVK (Apothekersvereniging van Kortrijk) en BOA (Brugse en Oostendse Apothekersvereniging.

 

BOA

 • Wettelijke erkende beroepsvereniging van apothekers opgericht in 1873, versmelting van de Brugse en Oostendse Apothekersvereniging na de goedkeuring door de Algemene Vergadering op 28 februari 2002. Goedgekeurd door de Raad van State op....
 • Vereniging van apothekers uit voornamelijk het noorden van West-Vlaanderen :
  • zowel apothekers-titularissen als adjunct-apothekers
  • 401 apothekers-leden op 1 januari 2009
  • 290 aangesloten apotheken op 1 januari 2009
 • Gebiedsomschrijving : Noord-West-Vlaanderen, volledige kust en Westhoek
 • Lid van de Algemene Pharmaceutische Bond (A.P.B.), overkoepelende vereniging van alle beroepsverenigingen van apothekers.

Lees hier meer over de historiek van BOA

Lees hier meer over de voorzitters van de Brugse Apothekersverenigingen, door de jaren heen

 

AVK

 • De “Apothekersvereniging voor Kortrijk en Omliggende” (A.V.K.) werd gesticht in juli 1895 en als beroepsvereniging erkend in december 1905.
 • Vereniging van apothekers uit voornamelijk Zuid-West-Vlaanderen
  • zowel apothekers-titularissen als adjunct-apothekers
 • Gebiedsomschrijving: Zuid-West-Vlaanderen
 • Lid van de Algemene Pharmaceutische Bond (A.P.B.), overkoepelende vereniging van alle beroepsverenigingen van apothekers.

Lees hier meer over de historiek van AVK